'Podignite oči s mračnih vremena koja sada živite i nemojte se bojati '

Poruke koje je Gospa u obliku unutarnjeg govora (locutio interna) dala don Stefanu Gobbiju od srpnja 1973. je zapisivao, te sakupio i izdao u knjizi Svećenicima Marijinim predragim sinovima.

Naziva se još i Plavom knjigom. U njima se predskazuje budućnost Crkve i vremena koja slijede za nju i vjernike.Zanimljivo je uvijek ih nanovo otkrivati i razmišljati o njima.Gospa je preko oca Gobbija dala veliko bogatstvo koje se uistinu otkriva nama malenima koji se vode Božjom providnošću u ovim teškim vremenima.Danas te poruke postaju aktualne, jer ta vremena su došla na velika vrata.Napomenimo da je Gospa progovorila ocu Gobbiju u Fatimi što već povezuje same poruke sa međugorskim a koja su svojevrsni nastavak fatimske poruke kako je Gospa i sama kazala  „Što sam započela u Fatimi, završit ću u Međugorju“.Neke poruke preko don Gobbija smo izdvojili u ovome tekstu u kojima se spominje novo vrijeme odnosno nova era koja će se rađati i koja se već rađa iz patnje i zla koje je zadesilo svijet.Tko ima uši neka čuje.Jer kako je zlo ušlo na velika vrata tako će i milosrđe božje ući na vrata svih srca koji se pokaju za svoje grijehe i vrate Ocu u zagrljaj.

 "Molite, činite pokoru, jer ste ušli u vrijeme velike kazne koju će Bog poslati za  čišćenje svijeta.Velika patnja, koja vas očekuje, pripremit će vas za novu eru koja dolazi na svijet.Vaša će patnja porasti s porastom kušnje koja je već započela.Ja sam navještaj nove ere. U dubokom mraku ovog vašeg vremena, živeći sa Mnom, možete već sada primijetiti svjetlo novih vremena koja vas očekuju.Ako ostanete u mom Bezgrešnom Srcu, već od ovog časa možete započeti novu eru svetosti i čistoće, ljubavi i mira."

 "Ova nova era poklopit će se s najvećim trijumfom Isusovog euharistijskog Kraljevstva.Tada će u svima vama blistati veliko dostojanstvo djece Božje,koje je On stvorio, ljubio, otkupio, posvetio i spasio."

"Živite sa mnom ove časove Isusove muke i njegove smrti na Križu. Živite ih u tišini, sabranosti, molitvi, u slatkoj intimnosti života sa svojim raspetim Božanskim Bratom. Jer će se samo u Njemu ostvariti nova vremena koja vas očekuju, kada će vam se On vratiti u Slavi, kada će Mu se pokloniti sve sile Neba, Zemlje i pakla, na punu slavu Boga Oca."

"Isus će se vratiti na oblacima nebeskim da bi uspostavio svoje slavno Kraljevstvo i da bi obnovio svijet."

"Ušli ste u presudno vrijeme koje vas vodi u novu eru '"

"Papa daruje svima Kristovo svjetlo u ovo vrijeme duboke tame. Utvrđuje u istini vjere u ovim vremenima velikog otpada. Poziva na put ljubavi i mira, u ovim vremenima nasilja, mržnje,nereda i ratova. Moje je Bezgrešno Srce ranjeno kad vidi  kako se oko njega širi praznina i ravnodušnost, osporavanja sa strane nekih mojih siromašnih sinova: biskupa, svećenika, redovnika i vjernika, oholo suprotstavljanje njegovom Učiteljstvu. Zbog toga je danas u mojoj Crkvi duboki rascjep; prijeti joj gubitak prave vjere; nevjera je sve veća.Kada će ovaj Papa dovršiti zadatak koji mu je Isus povjerio, a Ja sići s Neba da prihvatim njegovu žrtvu, sve će vas zahvatiti crni mrak općeg otpada.Ostat će vjeran samo mali dio, a to su oni koji su, u ovim godinama, prihvatili moj majčinski poziv i našli sigurno utočište u mom Bezgrešnom Srcu.Ovaj mali dio vjernika, koje sam Ja pripremila i oblikovala, imat će zadaću da primi Krista koji će vam se vratiti u slavi  i započeti novu eru koja vas očekuje."

"Duh Sveti priprema srca i duše na Drugi Isusov dolazak."

"Živite u radosti, u pouzdanju zadnja vremena ovog vašeg drugog došašća, promatrajući Mene, kao Znak sigurne nade i utjehe.Nova era, koja vas očekuje, odgovara posebnom susretu ljubavi, svjetla i života između Neba, gdje se nalazim Ja u savršenom blaženstvu s Anđelima i Svecima, i Zemlje, gdje vi živite, moja dječice, usred tolikih opasnosti i nevolja.To je nebeski Jeruzalem koji silazi s Neba na Zemlju da je potpuno preobrazi i tako stvori novo Nebo i novu Zemlju.Nova era, prema kojoj kročite, vodi sve što je stvoreno k savršenoj proslavi Presvetog Trojstva. Otac prima svoju najveću slavu od svakog stvorenja koje odrazuje Njegovo Svjetlo, Njegovu Ljubav, Njegov Božanski Sjaj. Sin uspostavlja svoje Kraljavstvo milosti i svetosti, oslobađajući sve stvorenje od ropstva zla i grijeha. Duh Sveti se u punini izlijeva svojim svetim darovima, sve vodi k spoznaji Istine i obnavlja lice Zemlje.Nova era, koju vam Ja naviještam , poklapa se s potpunim vršenjem volje Božje, tako da se konačno ostvari ono što vas je Isus naučio da tražite od nebeskog Oca:' Budi volja Tvoja, kako na Nebu tako i na Zemlji.' Vrijeme je, kada će sve stvorenje vršiti Božansku Volju Oca, Sina i Duha Svetoga. Savršenim ostvarenjem Božje volje, obnavlja se cijeli svijet, jer vas Bog pronalazi kao njegov novi Eden, gdje može boraviti u ljubavi i u društvu sa svojim stvorenjima.

Nova era, koja već dolazi, dovodi vas potpunom jedinstvu života s onima koji su bili prije vas, a koji ovdje u Nebu uživaju potpunu sreću.Promatrajte sjaj nebeskih hijerarhija; spojeni ste sa Svecima Neba; blažite čistilišne muke duša koje se još nalaze u stanju čišćenja. Kušajte snažno i jasno utješne istine Općinstva Svetih.Nova era, koju vam Ja pripremam, poklapa se s pobjedom nad sotonom i njegovom vladavinom u svijetu. Dolazi vrijeme potpunog razorenja njegove vladavine.Dolazi vrijeme kada će biti vezan, sa svim svojim zlim duhovima i zatvoren u pakao, otkuda neće moći izaći da bi naudio svijetu.U novoj eri kraljuje Krist, u sjaju svog slavnog Tijela, a trijumfira Bezgrešno Srce vaše nebeske Majke, u sjaju svog tijela uznesenog u nebesku slavu.

Ja sam sjajna Vrata koja se otvaraju novoj eri, koju je Presveto Trojstvo za vas pripremilo."

"Potvrđujem vam da će, nakon trijumfa mog Bezgrešnog srca, u ovim vašim zemljama  ostati samo ova prava i jedina Crkva."

"Ja, koja sam pobijedila sve zablude i krivovjerja u cijelom svijetu, opet ću sa četom svojih najdražih sinova slaviti pobjedu nad najvećom zabludom koju povijest poznaje: nad zabludom bezboštva, koja je gotovo cijelo čovječanstvo sada otela mojem Sinu. Zapiši to, predragi sine: ovo su godine u kojima ću ostvariti svoj najveći trijumf.

Čovječanstvo, obnovljeno kroz tolike boli i jednim velikim čišćenjem nanovo će se čitavo posvetiti štovanju i proslavi Boga i to po trijumfu moga Bezgrešnog Srca."

" Budite vedri, budite radosni. Nije ovo kraj moje Crkve; priprema se početak njezine potpune i čudesne obnove! Namjesnik moga Sina, mojim darom, to već uspijeva predvidjeti, i usprkos žalosti u sadašnjem trenutku, poziva vas da budete radosni."

"Budućnost koja vas očekuje bit će nova zora svjetlosti za cijeli svijet, koji će tada biti već očišćen."

"Tek onda, kad svi uđu u vrt moga Bezgrešnog Srca, svi ćete razumjeti kako je moj trijumf jedino trijumf Ljubavi u svijetu."

"Čudom sunca u Fatimi sam vam htjela naznačiti, da će se moja pobjeda sastojati prije svega u tome, što ću dati da opet svjetlost zasja nad svijetom i nad Crkvom.Svijet će biti ponovno rasvijetljen, jer će se sav ponuditi na štovanje i proslavu Boga. Nakon što bude odagnana sva tmina zablude, nevjere i grijeha koji sada potamnjuju Crkvu, ona će opet zasjati svjetlom Istine, Milosti i Svetosti. Isus će toliko zasjati u životu Crkve, da će ona sama biti najsjajnije svjetlo za sve narode zemlje."

"No, Isus koji se nalazi na Nebu, isto se tako nalazi i na Zemlji stvarno prisutan u Euharistiji: svojim Tijelom, svojom Krvlju, svojom Dušom i svojim Božanstvom.Njegovo će slavno Kraljevstvo zasjati naročito u njegovom euharistijskom trijumfu, jer će Euharistija opet postati srce i središte čitavog života Crkve.Isus u Euharistiji postati će vrhunac svake vaše molitve, koja mora biti molitva klanjanja, zahvaljivanja, hvale i pomirenja.Isus u Euharistiji opet će biti središte svih liturgijskih čina, koji će se odvijati kao hvalospjev Presvetom Trojstvu, po vječnoj Kristovoj svećeničkoj službi, koja se ostvaruje u euharistijskom misteriju.
Isus u Euharistiji opet će postati središte svih vaših okupljanja, jer je crkva njegovm hram, njegova kuća, koja je sagrađena naročito zato da bi On mogao isijavati
među vas svoju božansku prisutnost."

"Ja sam za vas put jedinstva. Kad budem prihvaćena od čitave Crkve, moći ću kao Majka ujediniti svoju djecu u toplini jedne obitelji.Zato se jedinstvo svih kršćana u Katoličkoj Crkvi poklapa s trijumfom mog Bezgrešnog Srca u svijetu. Ova sjedinjena Crkva u sjaju novih Duhova ornat će snagu da obnovi sve narode Zemlje. Svijet će povjerovati u Onoga koga je Otac poslao i bit će potpuno obnovljen od njegova Duha Ljubavi"     

"Ja sam Majka svih, ali osobito najsiromašnijh. Prihvaćani njihovu patnju, blagoslivljam je i pridružujem je molitvi onih koji zazivaju dolazak Isusova Kraljevstva po trijumfu mojeg Bezgrešnog Srca. To će biti Kraljevstvo istine i milosti, ljubavi i pravde, i u njemu će moja siromašna djeca imati najljepše mjesto."

"Obećajem vam da će nakon trijumfa mog Bezgrešgnog Srca ovi vaši krajevi  imati radost vidjeti iznova obnovljenu i ujedinjenu Crkvu koja će
odražavati posvuda Kristov sjaj."

"O, iza mog trijumfa moje poruke će biti svjetlo za čitavu Crkvu i tada će se razumjeti koliko sam Ja učinila za vas ovih godina.!"

"Moje Bezgrešno Srce je put koji vas vodi do Isusova Kraljevstva. Ustvari trijumf mog Bezgrešng Srca će se poklopiti s pobjedom mog Sina Isusa u njego slavnom Kraljevstvu svetosti i milosti, ljubavi i pravde, milosrđa i mira, koje će se učvrstiti u cijelom svijetu."

"Ovo su vremena velikog povratka. Da, poslije vremena velike patnje dolazi vrijeme velikog preporoda kada će sve procvasti.Čovječanstvo će postati novi vrt života i ljepote, a Crkva jedn a obitelj osvijetljena istinom, hranjena milošću i utješena prisutnošću Duha Svetoga. Isus će uspostaviti svoje slavno Kraljevstvo. Bit će s vama i upoznat ćete nova vremena, novu eru. Vidjet ćete napokon novu Zemlju i novo Nebo.

Ovo su vremena velikog milosrđa.

Otac izgara od žara i želi vratiti ovom jadnom čovječanstvu bujice Svoje bezgranične ljubavi. Otac želi Svojim rukama oblikovati novo stvorenje  u kome će njegov božanski otisak biti vidljiviji i prihvaćeniji, a njegovo Očinstvo od svih uzvisivano i slavljeno. Dah ovog novog stvorenja bit će dah Očeve ljubavi    koju će svi slaviti, dok će se posvuda širiti u sve punijoj mjeri, kao voda koja izvire iz živog i neiscrpnog izvora, punina Njegove božanske ljubavi.I Isus će vladati: zbog kojeg je sve stvoreno, Isus koji se utjelovio i postao vaš brat, živio s vama, trpio i umro na Križu da bi čovječanstvo ponio prema novom stvaranju po daru Otkupljenja i da bi se njegovo Kraljevstvo polako moglo širiti u srcima,    u dušama, u osobama, u obiteljima i u cijelom društvu.

Isus, koji vas je naučio molitvu zazivanja Božjeg Kraljevstva na zemlji, konačno će vidjeti kako se ispunja ova njegova molitva: jer će ustanoviti svoje Kraljevstvo. Stvorenje će se vratiti i postati novi vrt gdje će svi slaviti Krista i uzdizati njegovo  kraljevsko dostojanstvo; bit će to Kraljevstvo u kojem će bujati milost, ljepota, sklad, zajedništvo, svetost, pravda i mir. Veliko milosrđe doći će vam kao oganj koji gori ljubavlju, kojeg će vam darovati Duh Sveti, a Njega će vam darovati Otac i Sin, da bi Otac bio slavljen, a Isus ljubljen od sve svoje braće. Duh Sveti sići će s ognjem, ali na različit način od prvih Duhova.To je oganj koji pali, čisti, koji preobražava i posvećuje, koji iz temelja obnavlja Zemlju, koji srca otvara jednoj novoj stvarnosti života, a duše privodi punini svetosti i milosti.

Upoznat ćete ljubav tako veliku i svetost tako savršenu kakve nikad niste poznavali. U ovom će se Duh proslaviti: da svakog vodi do najveće ljubavi prema Ocu i Sinu."

"Jer u Euharistiji je Isus Krist stvarno nazočan i ostaje uvijek s vama, i ova će njegova prisutnost biti sve jača, te će bljesnuti svijetu poput sunca   i obilježiti početak novog doba. Dolazak Kristova slavnog Kraljevstva dogodit će se u isto doba kada i  najveći sjaj Euharistije.Krist će ustanoviti svoje slavno Kraljevstvo u općoj pobjedi svoga euharistijskog Kraljevstva što će se razviti u svoj svojoj moći  i imat će snagu da preobražava srca, duše, osobe, obitelji, društvo i samu strukturu svijeta. Kad ostvari svoje euharistijsko Kraljevstvo, Isus će vas povesti da uživate u njegovoj uobičajenoj prisutnosti, koju ćete osjećati na nov i neobičan način, i povest će vas da okušate drugi, obnovljeni i ljepši zemaljski Raj. "

"Izložite euharistijskog Isusa na oltar za svečana, javna klanjanja i zadovoljštinu, jer će nastankom Nove ere doći do opće obnove euharistijskog štovanja u cijeloj Crkvi.Tako će se došašće slavnog Kristovog Krljevstva podudariti sa najvećim sjajem njegovog euharistijskog Kraljevstva među vama. Euharistijski Isus će širiti svu svoju snagu ljubavi koja će preobraziti duše, Crkvu i cijelo čovječanstvo.Tako Euharistija postaje znakom Isusa, koji vas i danas ljubi do kraja, jer vas vodi do kraja ovih vaših vremena, da bi vas uveo u Novu eru ovih vaših vremena, da bi vas uveo u Novu eru svetosti i milosti, prema kojoj svi idete, a koja će započeti onog časa kad Isus uspostavi svoje slavno Kraljevstvo među vama

***
Nova vremena najavila je Majka Božja na Novu godinu 1992. ovim riječima: "Podignite oči s tih mračnih vremena koja sada živite i nemojte se bojati ako je sada sotona neobuzdani vladar svijeta i gospodar cijelog čovječanstva. Uskoro će njegovo kraljevstvo biti pretvoreno u jednostavnu hrpu ruševina i njegova će vlast biti srušena, jer ću ga Ja sama svezati lancem i zatvoriti ga u njegovom jezeru vječnog ognja i smrti iz kojeg neće moći izići.I bit će Isus Krist Kralj vječne slave koji će vladati nad čitavim obnovljenim čovječanstvom i time će označiti početak novih vremena koja će uskoro doći."

Dragi naši,mi smo stanovnici nebeskog Jeruzalema.Gradimo ga po uputama naše nebeske Majke koje nam i danas daje preko međugorskih poruka.

 

Izvor poruka :  knjiga - Stefano Gobbi, Svećenicima Marijinim predragim sinovima, Svećenički marijanski pokret, Zagreb