PORUKA MIRA I NADE: Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si Ti sa mnom

Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si Ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge.

Psalam 23

Označeno u