Pročitajte što o ljudskom radu kaže enciklika pape Ivana Pavla II. Laborem Exercens (hrv. Radom čovjek)

Laborem Exercens (hrv. Radom čovjek) je treća enciklika pape Ivana Pavla II. objavljena 14. rujna 1981. godine. Ona se bavi ljudski radom i socijalnim naukom Crkve.

Enciklika počinje riječima: “Radom čovjek mora zaraditi svoj kruh i doprinijeti stalnom napretku znanosti i tehnologije, kulturno i moralno, u društvu u kojem živi u zajednici sa svojom braćom.”

Objavljena je u povodu 90. obljetnice enciklike Rerum Novarum pape Lava XIII.

U cijelosti je možete pročitati ovdje: