Srpanj - mjesec Predragocjene Krvi, 31. srpnja

Štovanje božanskog Jaganjca

Razmatranje

Nijedno oko nije vidjelo ni uho čulo što je Bog pripravio onima koji ga ljube. Mi ne možemo zamisliti kako je u nebu. Sve slike i usporedbe su nesavršene i govore nam samo djelomice. Tako je nešto slično i sa usporedbama o vječnosti, o kojima nam govori Sveto pismo. Ali ipak su nam dragocjene jer nam daju naslutiti nešto veliko što će u stvarnosti biti još veće. Nešto slično o Jaganjcu pjeva Ivan u svom Otkrivenju. Slika je to nebeske liturgije koju treba dugo razmatrati kako bi se dobila bar mala slika o ljepoti koja čeka one koji slijede Jaganjca.

Čitanje (Otk 5,8-14)
A kad on uze knjigu, četiri bića i dvadeset i četiri starješine padoše ničice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kada, to jest molitava svetačkih. Pjevaju oni pjesmu novu: "Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine jer si bio zaklan i otkupio, krvlju svojom, za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda; učinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima i kraljevat će na zemlji."
I vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. Klicahu iza glasa: "Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!"
I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru - sve na njima i u njima govori: "Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!" I četiri bića ponavljahu: "Amen!" A starješine padnu ničice i poklone se.

Vjerujem li da nam Bog priprema veliko i ugodno iznenađenje u nebu? Radujem li se već sada susretu s Bogom i Jaganjcem? Daje li mi ta nada radost, polet i oduševljenje da vršim volju Očevu ovdje, u svagdašnjim prilikama i neprilikama života?
Kratka šutnja...

Molitva: Posvetna molitva Predragocjenoj Krvi

Označeno u