Što znači IHS?

Na mnogim crkvenim spomenicima u grbovima i na dovracima ističu se slova IHS. Što ta slova zapravo znače?

U Rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića piše: »IHS - na katoličkim liturgijskim predmetima znak imena Isusova koji neupućeni ljudi tumače kao Isus Hrist Spasitelj ili sl., a učeniji kao Jesus Hominum Salvator - Isus Spasitelj ljudi, zapravo su to prva tri slova imena Isus kako se ono piše grčkim velikim pismenima, tj. IHΣ(OYΣ) čit. Jesus.«
Međutim, dosada sam na nekoliko mjesta naišao na prvo tumačenje koje B. Klaić pripisuje neupućenima.
Stanko M.

Točno je Klaićevo tumačenje. Znak H u grčkom alfabetu označuje slovo eta, latiničko slovo E. Do nesporazuma dolazi zbog toga što se najčešće grčka pismena čitaju kao da su latinska. Točno je dakle da je troslovlje IHS početak grčke riječi IHΣOYΣ. Latiničkim pismom trebalo bi to pisati IES, odnosno JES pa bi bilo očito da je to početak imena Jesus.

Zbog čitanja grčkih slova kao da su latinska, došlo je poslije do krivih tumačenja kao što su Jesus Hristos Salvator (Isus Krist Spasitelj) ili Jesus Hominum Salvator (Isus Spasitelj ljudi), Jesus Homo Sanctus (Isus sveti čovjek) ili In Hoc Salus (U ovome je spas).
Svako od tih tumačenja izražava pravovjernu tvrdnju o Isusu, ali prvotno je ispravno značenje ono koje ste pronašli kod Klaića.

Označeno u