Tri razloga zašto ići na svetu Misu, osobito nedjeljom

Tri razloga zašto ići na svetu Misu, osobito nedjeljom:

1. Isus je na svetoj Misi STVARNO prisutan!

Prisjetimo se Isusovih riječi: "Ovo je MOJE TIJELO KOJE ĆE SE ZA VAS PREDATI..."

Nije to simbolička Prisutnost, kako je shvaćaju protestanti, nego STVARNA PRISUTNOST. Tako su je shvatili apostoli. Oni najbolje mogu shvatiti Isusove riječi.

2. Bog koji je čovjeka stvorio i želi ga spasiti dao mu je i jednu zapovijed koja glasi: "SPOMENI SE DA SVETKUJEŠ DAN GOSPODNJI"

3. Isus je također rekao ( riječi koje su mnoge sablaznile pa su otišli od njega): "Ako ne jedete Tijela Sina Čovječjega i ne pijete Krvi njegove, nemate života u sebi!

TKO BLAGUJE TIJELO MOJE I PIJE KRV MOJU, IMA ŽIVOT VJEČNI, I JA ĆU GA USKRISITI U POSLJENJI DAN!