U duhovnom hodu župe, ne malu ulogu imala je jedna molitvena grupa

U duhovnom hodu župe, ne malu ulogu imala je Jelenina i Marijanina molitvena grupa.

Dar nutarnjeg govora Jelena je primila 15.12.1982. a Marijana 29.04.1993. godine. Posebno preko Jelene došle su neke poruke koje su obilježile život i službu Međugorske župe. Kada je Jelena 29.12.1982. zamolila Gospu da i njoj objavi deset tajni, Gospa je odgovorila: "Tebi se neću ukazati kao njima šestoro, jer je moj plan s tobom drugačiji. Njima sam povjerila poruke i tajne. Oprosti mi što ti ne mogu reći ono što sam povjerila njima; radi se o jednoj milosti koja je data za njih, a ne za tebe.

Ukazivati ću ti se da bih ti pomogla napredovati u duhovnom životu, i preko tebe želim povesti druge ljude prema svetosti." Početak hoda grupe obilježen je Gospinim pozivom upućenim preko Jelene 25.05.1983. fra Tomislavu Vlašiću: ''Sakupi dvadesetak mladih ljudi koji su spremni slijediti Isusa bez ikakve zapreke. Okupi ih u roku jednog mjeseca. Uvest ću ih u duhovni život. Može ih biti i više od dvadeset. Mogu doći i odrasli kao i djeca; svi oni koji prihvaćaju pravilo. od ovih osoba ću tražiti da čine pokoru za neke nakane. Postit će i moliti za biskupa, odreći će se onoga do čega im je najviše stalo: piće, kava, užitci, televizija... Važno je da budu osobe koje su spremne odlučiti se i za jedan posvećeni poziv. A druge da budu spremne na poseban način se posvetiti postu i molitvi.

Dat ću im upute koje će slijediti. Osobe koje će slijediti ove upute bit će posvećene u bilo kojem pozivu." Zatim je od fra Tomislava zatražila da kao svećenik slijedi ovu molitvenu grupu u njenom duhovnom hodu. za kratko vrijeme mnogo je mladih odlučilo biti članovi ove grupe i pod Gospinim vodstvom, njihov je hod trajao četiri godine (1983.-1987.): "Tražim od vas ovu obavezu za četiri godine, još nije trenutak da odaberete vaš poziv. Vrlo je važno u početku ući u molitvu. Poslije ćete učiniti ispravan izbor. Neka se sve obitelji svaki dan posvećuju Presvetom Srcu. Bit ću jako zadovoljna ako se cijela obitelj okupi svakog jutra na polusatnu molitvu."

(20. 10. 1983.) Nakon što su istekle četiri godine, neki od članova grupe odlučili su se za posvećeni život u Zajednici "KRALJICE MIRA, POTPUNO TVOJI - po Mariji k Isusu" koju je osnovao fra Tomislav. Ostali članovi i dalje su nastavili više ili manje redovito svoje molitvene susrete. Danas se grupa sastaje na molitvu svakog utorka. Mole se posvetne molitve, Isusova krunica, a svakog mjeseca na prvom susretu iza Gospine poruke, razmišlja se i razgovara o poruci. Grupa broji tridesetak članova od kojih je 8-9 osoba koje su bile na početku (među njima je Marijana i Jelena - kada je prisutna u Međugorju) Uz podršku i pomoć od strane fratara i dalje nastoje živjeti Gospine upute.

16.06.1983. Gospa je rekla Jeleni: "Evo temeljnih uputa za one koji namjeravaju biti članovi grupe:

1. Odrecite se svih neurednih požuda i želja. Izbjegavajte televiziju, posebno loše emisije, pretjerani sport,pretjeranosti u uživanju u jelu, piću, alkoholu, pušenju ...

2. Predajte se potpuno Bogu.

3. Ostavite definitivno svaki oblik straha. Tko se potpuno preda Bogu u njegovom srcu nema mjesta za strah. Poteškoća će i dalje biti, ali će služiti za duhovni rast i da se Bog u njima proslavi.

4. Ljubite vaše neprijatelje. Izbacite iz srca mržnju, sudove, predrasude; ne hranite zlopamćenje i gorčinu, nego darujte samo blagoslov, osmjeh i vedrinu: barem pet minuta na dan molite Isusovo i moje Srce - tako ćete dobiti božansku ljubav s kojom ćete moći ljubiti neprijatelje

5.Postite na kruhu i vodi dva puta tjedno. Okupite se na molitvu u grupi barem jedanput tjedno.

6. Svakoga dana barem tri sata posvetite molitvi, od toga barem pola sata u jutro i navečer. U ovo vrijeme molitve uračunato je vrijeme za sv. misu i krunicu. Odvojite si vrijeme u toku dana za molitvu u tišini i svaki puta kad vam bude moguće pričestite se. Molite sa velikom sabranošću. Ne gledajte neprestano sat, nego se pustite da vas vodi Božja milost Ne brinite se puno oko stvari ovoga svijeta, nego sve u molitvi preporučite vašem Nebeskom Ocu. Kad je netko previše zabrinut ne može moliti, jer nedostaje unutarnja smirenost. Bog će na dobro izvesti vaše zemaljske stvari ako se vi trudite otvoriti se za Njegove. Oni koji idu u školu ili na posao trebaju moliti pola sata u jutro i uvečer i ako je moguće prisustvovati sv. Misi. Potrebno je molitvenim duhom obuhvatiti svakodnevni posao, tj. posao pratiti molitvom.

7. Budite mudri jer Sotona kuša sve one koji su se odlučili posvetiti Bogu, posebno njih. On će pokušavati da vas uvjeri kako previše molite, kako postite previše; da trebate biti kao ostala mladež koja traži užitke ovoga svijeta. Nikako ga nemojte slušati, nego budite pažljivi samo na moj glas. Kad očvrsne vaša vjera, Sotona vas više neće moći zavesti.

8. Puno molite za biskupa i za odgovorne u Crkvi. Ne manje od polovice vaših molitava i pokore treba biti posvećena na ovu nakanu .. " Odmah nakon toga Gospa je nadodala: "Došla sam reći svijetu: Bog je istina. On postaji. U Njemu je sreća i punina života. Ovdje sam se predstavila kao Kraljica mira kako bih rekla svijetu da je mir neophodan za njegovo spasenje. U Bogu se nalazi prava radost iz koje dolazi pravi mir."

NADODATI ĆEMO NEKE PORUKE KOJE JE GRUPA KASNIJE DOBILA U SVOME HODU, KOJE SU OBLIKOVALE LITURGIJU ŽUPE, AKO JE TAKOĐER ODRAŽAVAJU MARIJINU DUHOVNU PEDAGOGIJU: KAKO SE POSVETITI:

''Posvetite se mom Bezgrešnom Srcu. Potpuno mu se predajte. Ja ću vas štititi. Molit ću Duha Svetoga. Molite ga i vi."

(2. 08. 1983.) "Molite se navečer kad ste završili vaš dan; povucite se u vašu sobu i recite Isusu: 'Hvala!'" Ako uvečer utoneš u san u miru, moleći, u jutro ćeš se probuditi misleći na Isusa. Onda ćeš moći moliti za mir. Ali ako se uspavaš u rastresenosti, sutra dan ćeš biti neraspoložen i zaboravit ćeš potpuno na molitvu."

(30. 10. 1983.) ISPOVIJED: "Nemojte se ispovijedati iz navike, da biste poslije ostali isti. Ne, tako nije dobro. Ispovijed treba dati jedan impuls vašoj vjeri. Treba vas potaknuti da se približite Isusu. Ako za vas ispovijed ne znači ništa, to znači da ćete se teško obratiti."

(7. 11. 1983.) KLANJANJE I MOLITVA: "Hvala vam za klanjanje mom Sinu u hostiji! To me jako dodirne. Što se tiče vas, molite! Želim vas vidjeti sretne!"

(26. 01. 1984) ''Molite i postite! Želim da neprestano produbljujete vaš život u molitvi. Svako jutro molite posvetnu molitvu Marijinom Srcu. Molite je u obitelji. Molite svaki dan Anđeo Gospodnji, pet očenaša, zdravomarija i slavaocu u čast Isusove muke i Još jedan šesti za našeg svetog oca Papu. Zatim, molite vjerovanje i molitvu Duhu Svetom." (27.01. 1984.) ''Molite, molite! Tokom devetnice za blagdan Bezgrešnog Začeća župa treba svaki dan moliti Isusovo i Marijino Srce."

(28. studenog 1983) POMIRENJE: ''Molite, jer mi treba više molitava! Pomirite se, jer želim pomirenje među vama i više ljubavi jedni prema drugima, da budete kao braća. Želim da u vama cvjetaju molitva, mir, ljubav."

(2.2. 1984.) BIBLIJA: ''Četvrtkom (dan euharistije) neka svatko pronađe priliku za post: tko puši, neka ne puši; tko pije alkohol, neka ne pije ... Svatko neka se odrekne nečega što mu je drago ... " "Svakog četvrtka pred Presvetim, ili ako vam nije moguće doći u Crkvu onda u vašoj kući, pročitajte odlomak iz Matejevog evanđelja 6, 23 - 34. " ''Želim vam otkriti jednu duhovnu tajnu: ako želite biti jači od zla, napravite si jedan osobni molitveni program: posvetite određeno vrijeme u jutro čitanju Svetog Pisma, urežite ove božanske riječi u vaše srce, i trudite se živjeti ih tokom dana, posebno u trenucima kušnje. Tako ćete biti jači od zla."

(19.04.1984.) ŽIVJETI VAZMENO TRODNEVLJE: "Vrlo je lijepo četvrtkom se zaustaviti na klanjanje mom Sinu u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Isto je tako lijepo svakoga petka častiti križ. Želim da mi se svake subote, na dan koji mi je Crkva posvetila, posvećujete barem petnaestak minuta. U tim trenucima meditirajte moj život, moje poruke i molite!"

(28. 05.1983.) ZAZIV DUHA SVETOGA: "Počnite svaki dan zazivati Duha Svetoga. Najvažnija je stvar moliti se Duhu Svetom. Kad Duh Sveti siđe na zemlju, onda će sve postati jasno i sve će se preobraziti." (Došašće 1993.) "Prije svete Mise treba zazvati Duha Svetoga."

(Siječanj 1993.) OBRAĆENJE: "Obratite se. Kada dođe znak, biti će prekasno. Prije će biti dana mnoga upozorenja svijetu. Požurite se obratiti: Potrebne su mi vaše molitve i vaša pokora. Moje srce izgara iz ljubavi prema vama. Dovoljna je da se obratite. Postavljati pitanja nije važno. Obratite se! Požurite se to objaviti. Recite svima da je to moja želja i da je ja ne prestajem ponavljati: Obratite se, obratite! Vi ne poznajete Božje planove, ne možete ih znati. Ne možete znati ono što će Bog poslati niti što će učiniti. Samo vas molim, obratite se. To je ono što želim. Odrecite se svega. Sve to je dio obraćenja."

(25. 04. 1983.) POST: "Prije svakog blagdana postite na kruhu i vodi; i pripremite se molitvom. Jednom tjedno, osim petka, postite na kruhu i vodi na čast Duha Svetoga. Što veći broj osoba treba postiti i moliti tokom devetnice za Duhove, da bi se On izlio na Crkvu. Postite i molite za Biskupa. Ako nemate snagu za post na kruhu i vodi, možete se odreći drugih stvari. Bilo bi jako dobro odreći se televizije, jer ste rastreseni i ne uspijevate moliti nakon što ste pogledali programe. Možete se odreći alkohola, cigareta i drugih užitaka. Već sami najbolje znate ono čega se trebate odreći. "

Označeno u