Uvijek imaš Nebesku Majku

Ako ti je zemaljska umrla…
ili ako je živa…
a nikad te nije
u svoj naručaj
privila… tješila…
rane ti zavila…

koja ima tvrđe srce
od kamena…
imaš uvijek Majku
kojoj možeš doći…
reći joj svoje rane
koje ti život zadade…

Samo joj podari
sve svoje boli… jade
suosjećat će s tobom
i dati tvojoj ranjenoj duši
blagoslova i nade…

I nikada ne zaboravi…
Nebeska majka je svugdje…
rane zavija i srce grije…
dolazi svugdje…
blagoslov dijeli širom svijeta…
zemaljskog planeta…

Kad te duša boli…
otiđi Majci u Međugorje…
otvori joj srce…
ne mari za suze
nek teku potoci…
nek se duša čisti…
pusti bol nek izađe…
u prisustvu tvoje
prijateljice Majke.

Označeno u