Zašto sam se rodio?

Rodio sam se kao siromah da ti u meni možeš naći sve svoje bogatstvo.

Rodio sam se malen da ti ne želis vladati drugima.

Rodio sam se u staji da ti naučis posvećivati svaki prostor.

Rodio sam se u špilji da svaki čovjek dobre volje ima pristup k meni.

Rodio sam se slabasan da me se nikad ne bojiš.

Rodio sam se bez oružja da ti imaš povjerenje u moju dobrotu.

Rodio sam se iz ljubavi da ti nikad ne sumnjaš u moju ljubav.

Rodio sam se noću da povjeruješ kako mogu prosvijetliti svaku stvarnost.

Rodio sam se gol, kaže Bog, da se ti možeš odreći samoga sebe.

Rodio sam se kao čovjek da se ti nikada ne sramiš biti ono sto jesi.

Rodio sam se kao čovjek da ti možeš postati Bog.

Rodio sam se kao Marijin sin da ti možeš imati majku.

Rodio sam se kao sin kojeg je Josip prihvatio da ti razumiješ kako je pravi otac onaj koji daruje ljubav i zaštitu.

Rodio sam se u jednostavnosti da ti ne budeš kompiliciran.

Rodio sam se ponižen da ti mozes izbjeći svaku oholost.

Rodio sam se u skrovitosti da ti možeš izbjegavati svako isticanje.

Rodio sam se kao dijete, da ti naučis biti jednostavan kao dijete.

Rodio sam se zbog tebe, da svi možemo poći u kuću Očevu.

Označeno u