Zašto se moliti svetom Antunu?

"Po Antunu k Isusu." - To su znamenite riječi što ih je izrekao papa Pio XI. prigodom sedamstote godišnjice smrti sv. Antuna.

To je doista poslanje sv. Antuna, izvanrednog sveca, koji u tajnovitom nacrtu Božje providnosti ostaje i danas veliki učitelj duhovnoga života, živi primjer kreposti i svetosti, moćni zagovornik kod Boga.

Mi dobro znamo da nas Sveto pismo i Crkva uče da je jedini Posrednik između Boga i ljudi Isus Krist. Znamo također, na našu veliku utjehu, da su sveci naša braća i sestre, nastojali naslijedovati Isusa u savršenstvu tijekom, svoga zemaljskog života i da su, svojom vjerom i herojskom ljubavi, posvetili život Bogu i braći. Sada su, blizu Krista u raju, uzori nasljedovanja, i naši zagovornici.

S tog razloga II.vatikanski sabor uči da "Crkva proglašava vazmeno otajstvošto su ga ostvarili sveci, koji su trpjeli i bili proslavljeni s Kristom. Crkva vjernicima predstavlja njihove primjere koji sve privlače Ocu posredstvom Kristovim te, po njihovim zaslugama , moli Božja dobročinstva" (S.C.,104)

I danas je sv. Antun ono što je bio u svojem zemaljskom životu: svjetlo i učitelj Božjeg naroda. I danas on šalje poruku spasenja: poruku da se zadobije, čuva i umnaža božanska milost. Oni koji su posjetili baziliku u Padovi, gdje se nalazi njegov grob, mogu svjedočiti da je sv. Antun doista za tolike poziv da se vrate Gospodinu,da se obrate, da započnu nov život.

Mnogi hodočasnici dolaze u Antunova svetišta i crkve. Njemu povjeravaju svoja trpljenja, svoje brige, svoje nade i, kada odlaze sa sobom nose ohrabrenje i utjehu. Zato ga popularno zovu svecem cijeloga svijeta." Gdje god džive kršćani prisutna je pobožnost prema svetom Antunu..

Molitva koja se uzdiže sv. Antunu jednostavna je, neposredna, koji put potrebna svjetla i očišćenja. Ipak je, bez dvojbe, put- svima na raspolaganju da se približe Bogu. "Stvarno, veoma često su jednostavne i ponizne osobeone koje bolje nego mudroi i veliki znaju naći put do Gospodina.