Znate li koji su najvažniji nastupi svetog arkanđela Gabrijela?

Kako bi ljudima prenio svoj božanski naum spasenja, Bog je izabrao posebne anđele da budu njegovi glasnici ljudima.

Sveti Gabrijel arkanđeo zadobio je posebno važne poruke da ih prenese čovječanstvu, kroz cijelu povijest. Tako je arkanđeo Gabrijel imao nekoliko važnih zadataka, važnih poruka, koje su zabilježene i u Starom i u Novom zavjetu. Stoga se u sakralnoj umjetnosti često prikazuje sa svitkom u ruci, na kojemu je ispisana božanska poruka.

– U Knjizi Danijelovoj, Gabrijel je poslan proroku Danijelu da mu objasni apokaliptičnu sliku ovna i jarca. Ovo je proročanstvo protumačeno na različite načine, a neki smatraju da je riječ zapravo o Isusu Kristu.

– Sveti Gabrijel objavio je i začeće sv. Ivana Krstitelja. Ukazao se njegovu ocu Zahariji dok je služio u Hramu. Tada je Zaharija ostao bez glasa, a vratio mu se tek kad je javnosti objavio da će mu se sin zvati Ivan.

– Najvažnija poruka koju je arkanđeo Gabrijel ikad prenio bila je Blagovijest Djevici Mariji. U njoj je otkrio kako će u svojoj utrobi nositi Mesiju i dati mu ime Isus. Njegove riječi i danas se izgovaraju u prvomu dijelu molitve Zdravo, Marijo.

– Evanđelje po Mateju prenosi kako se svetom Josipu u snu ukazao anđeo koji mu je rekao „ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. (Mt 1,20). Premda se ovdje ne navodi ime anđela, smatra se da je to također bio sv. Gabrijel.

– Kad se Isus znojio krvavim znojem i proživljavao tešku životnu agoniju u Getsemanskom vrtu, prema riječima evanđelista Luke, „ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri” (Lk 22,43). I u ovom slučaju vjeruje se da je to bio arkanđeo Gabrijel.

– Prema nekim bibličarima, sveti Gabrijel je spomenut i u Ivanovu Otkrivenju. Smatra se da je upravo on bio anđeo koji će trubljom najaviti različite apokaliptične događaje u Otkrivenju.

Izvor:
Svjetlo riječi