Pater Arek Krasicki: Sam Bog Isus Krist moli za tebe. Čuješ li ovo?

Na koji smo način povezani jedni s drugima objašnjava nam pater Arek Krasicki iz čitanja po Iv 17,1-11

Dogodili li se tebi ono što se meni događa? Slušam, čitam, predajem Božju riječ, međutim, neke riječi ili rečenice, otkrivam tek sada. Čuo sam i slušao sam ih bezbroj puta, ali sada te riječi dobivaju za mene novu dimenziju. Tako je s Pavlovom rečenicom: „Božji smo rod, u Bogu mičemo se i jesmo.“ (Dj17,15-18,1). Shvatih činjenicu da sam rod s Isusom Kristom i da moju rodbinsku vezu s Bogom održavam kroz sakramente, čitanje i slušanje Božje riječi. Svaki put kada primam Kristovo tijelo, nastavljam Isusov životopisni put. Rod sam s njim. Ni jedan grijeh ne može prekinuti našu rodbinsku povezanost. Ostajem trajno povezan s Bogom. Mogu upoznati i upoznavati Boga svaki dan. Sve je to moguće po rodbinskom srodstvu s Isusom Kristom. Bog je postao čovjekom upravo zbog toga. Jesi li ti došao do istog iskustva?

Povezanost čovjeka i Boga te poznavanje Boga u Isusu Kristu bila je najveća Isusova želja. Uoči svoje muke, Isus je molio svojega i našega Oca da se to dogodi. On je tada molio za tebe. Ali nije samo tada molio za tebe. Isus i sada na nebu moli za tebe. Uključen si u Isusovu molitvu. Nikada neće prestati. Isus je svojom smrću proslavio Oca na zemlji. Otac ga je primio u nebo „natrag“. Primio ga u svoju slavu. Sam Bog Isus Krist moli za tebe. Čuješ li ovo? Upleten si u rodbinsku vezu s cijelim Presvetim Trojstvom. Zajednička molitva uz osobnu je odraz molitve slave Presvetog Trojstva. Zajednica apostola zajedno s Marijom bila je okupljena na molitvi. Silazak Duha Svetoga dogodio se u zajedništvu. Isus je otišao s ovog svijeta u vidljivom liku čovjeka, ali nas nije ostavio kao siročad. Nije nas ostavio da nas proždre đavao. On nam je darovao svoga Duha Branitelja kako bi nas branio u svijetu pred svim demonima koji žele po svaku cijenu naše živote. Duh Božji počiva na svakom pojedincu, ali i na zajednici koja slavi Boga po Isusu Kristu. Zajednica ima ogromnu snagu zagovorničke molitve jer je okupljena Crkva slika zagovorničke molitve na nebu gdje je najveći zagovaratelj Isus Krist.

Zanimljiv je detalj iz evanđeoskog odlomka koji opisuje Isusov podignut pogled u nebo. To bi nam trebalo puno značiti. Isus je podizao oči prema nebu i kada je činio čudesa. Tada pogledom u nebo obraćao se svome Ocu. To je također izraz zagovorničke molitve. Isus je molio za ozdravljenje konkretne osobe, a ne samo da se dogodi senzacija. Po čudu koje se dogodilo, ljudi su slavili Boga. To znači mijenjali su svoje živote, ispovijedali grijehe, tražili su Isusa jer su u njemu prepoznali Spasitelja. Uvijek je tako kada smo u rodbinskoj vezi s Isusom. Tada svi se povezujemo molitvom.

Gesta podignutih očiju neka te iznova podsjeća na pouzdanje u Boga. Sva tvoja patnja kroz koju prolaziš je ustvari proslavom Boga – ukoliko ti to želiš, ako ne, tada naravno postaje prokletstvom. Nadalje, podignute oči neka nas podsjećaju na zagovorničku molitvu. To je sigurnost da će naš Otac čuti molitvu za drugoga. Pokušaj moliti za druge ljude. Zaboravi na sebe i na svoje probleme zbog kojih najčešće moliš. Moli za ljude koji prolaze pored tebe, za one koji ti idu na živce, za bolesnike čija imena ne poznaješ i za one koji trebaju Božje milosrđe jer još nisu upoznali Isusa, a ti misliš da oni smetaju u crkvi i najbolje da ostanu tu gdje jesu. Moli za spasenje drugih ljudi. To je bit zagovorničke molitve i rodbinske povezanosti s Isusom.

Označeno u