RIJEČI NAŠEG KARMELIĆANA DIRNUT ĆE SVAKO SRCE Ima li veće kazne za tebe od suza tvoje rođene majke?

"Svi ideali svijeta nisu vrijedni suze djeteta, govorio je Dostojevski. Ima li veće kazne za tebe od suza tvoje rođene majke?", piše na društvenim mrežama karmelićanin Krešimir Josip Bahmec.

Svi ideali svijeta nisu vrijedni suze djeteta, govorio je Dostojevski. Ima li veće kazne za tebe od suza tvoje rođene majke?

Jesi li ikada osjetila toliku težinu na srcu kada je majka zašutjela, a Bog je govorio njenim suzama? A nisi vidjela gotovo nimalo od njih. Jer nitko ih ne skriva tako vješto kao majka.

Sve boli i rane Muke Kristove, mogu li reći da su bile teže za podnijeti Mu od susreta na križnom putu sa uplakanom Majkom njegovom? Zbog čega? Tko je uplakao našu Majku?

Plakala je tužna Mati nad Sinom osuđenim zbog mene i tebe. Poradi našeg grijeha.

Daj Bože milostivi, da suze Majke zaliju sjeme obraćenja mene, tebe i svijeta. Da ne budu sudac, već voda pročišćenja svakog srca, cijelog svijeta.

Označeno u