Evanđelje: Iv 8,51-59

U ono vrijeme: Reče Isus Židovima: "Zaista, zaista, kažem vam: ako tko očuva moju riječ, neće vidjeti smrti dovijeka." Rekoše mu Židovi: "Sada vidimo da imaš zloduha. Abraham umrije, tako i proroci, a ti kažeš: 'Ako tko čuva moju riječ, neće okusiti smrti dovijeka.' Zar si ti veći od oca našega Abrahama, koji je umro? Pa i proroci pomriješe. Kime se to praviš?"

Odgovori Isus: "Ako ja sam sebe slavim, slava moja nije ništa. Ima koji me slavi — Otac moj, a vi velite da je on vaš Bog, no ne poznajete ga, a ja ga znam. Ako vam reknem da ga ne znam, bit ću lažac jednak vama. No znam ga i riječ njegovu čuvam. Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan. I vidje i obradova se."

Rekoše mu nato Židovi: "Ni pedeset ti još godina nije, a vidio si Abrahama?" Reče im Isus:

"Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam!"

Nato pograbiše kamenje da bace na nj. No Isus se sakri te iziđe iz Hrama. Komentar Evanđelja: fra Mate Kolak.

loading...
Osmrtnice ba

Zanima te i ovo?
Opljačkali, oskvrnili i zapalili kipove katoličke crkve, namještaj i sakralne umjetnine u Čileu
12. November 2019.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok