Evanđelje dana, 16.7.2020.

Evanđelje dana:

Mt 11, 28-30 U ono vrijeme: Reče Isus: "Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jarani je moj sladak i breme moje lako." Svećenik: vlč. Hrvoje Zovko.