Evanđelje dana, 17.7.2019.

Evanđelje dana:

Mt 11, 25-27. U ono vrijeme reče Isus: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.« Riječ Gospodnja. Svećenik: vlč. Petar Mlakar.