Evanđelje dana, 24.11.2023.

Lk 19, 45-48

U ono vrijeme: Uđe Isus u Hram i poče izgoniti prodavače.

Kaže im: »Pisano je: Dom moj bit će Dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku!«

I danomice naučavaše u Hramu. A glavari su svećenički i pismoznanci tražili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni, ali nikako naći što da učine jer je sav narod visio o njegovoj riječi.

Svećenik: vlč. Tomislav Šagud.