Evanđelje dana, 26.11.2022.

Evanđelje dana s razmatranjem: 26. 11. 2022. Lk 21, 34-36

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.«

Svećenik: vlč. Tomislav Šagud