Evanđelje dana, 27.1.2022.

Evanđelje dana:

Mk 4, 21-25 U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu: »Unosi li se svjetiljka da se pod sud stavi ili pod postelju? Zar ne da se stavi na svijećnjak?

Ta ništa nije zastrto, osim zato da se očituje; i ništa skriveno, osim zato da dođe na vidjelo! Ima li tko uši da čuje, neka čuje.« I govoraše im: »Pazite što slušate. Mjerom kojom mjerite mjerit će vam se.

Doista, onomu tko ima dat će se, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima.« Riječ Gospodnja.

Svećenik: vlč Dario Levanić.