Evanđelje dana, 27.11.2020.

Evanđelje dana:

Lk 21, 29-33 U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu: "Pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti." Svećenik: p. Mislav Skelin.