Kako do s. Ljubice Kovač?

Najpoznatija hrvatska „ljekaruša“, časna sestra LJUBICA KOVAČ, živi u Batinu pokraj Posušja.

Već 32 godine svojim biljnim pripravcima liječi ljude iz cijeloga svijeta. Sve je počelo početkom ‘80-ih kada su joj oboljeli otac i majka. Prvo je za njih kuhala čajeve, a onda i za djecu susjeda. Iduće proljeće ljudi su počeli masovno dolaziti pred vrata časne sestre.

Ustaje rano, potom se sastaje sa svojim radnicima kojih ima 22, s njima moli Boga za zdravlje pacijenta. Zatim zajedno doručkuju pa ide “svatko svojim poslom”.

Časna Ljubica radi od utorka do subote od 9 do 18 sati, a nedjeljom i ponedjeljkom je slobodan dan. Jedini način da se čujete se njom je da je zovete na broj telefona ali morate biti UPORNI jer je veza često zauzeta, a broj je: 00 387 39 200 220