Trodnevnica Majci Božjoj Bistričkoj

Ova molitva može se također moliti prije svakog Marijinog blagdana

Trodnevnica se može moliti kao zajednička pobožnost u crkvi, ali je možemo moliti i samostalno, prije nekog blagdana ili prije hodočašća. Prikladno je moliti i ako imamo velikih teškoća (križeva) ili smo pred nekom velikom životnom odlukom. Dobro bi bilo ako se može svaki dan trodnevnice pronaći određeno vrijeme i prikladan prostor, primjerice, u tihom dijelu stana ili kuće, negdje u prirodi, u crkvi ili kapelici… – uglavnom negdje gdje ćemo tijekom barem petnaestak minuta do pola sata biti neometani i moći se duboko u svojoj nutrini sabrati i usredotočiti na Boga i našu nebesku Majku. Kad smo postigli tu nutarnju usredotočenost, možemo tiho izmoliti molitve Očenaš i Zdravo, Marijo, a potom molitvu predanja nebeskoj Majci:

Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo, da se nikada nije čulo da si ikoga zapustila, koji se tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zaprosio. Ovim pouzdanjem ohrabren, utječem se i ja tebi, Djevice djevica, k tebi, Majko, dolazim, pred tobom stojim ja grešnik i uzdišem. Nemoj, Majko Božje Riječi, prezreti riječi mojih, nego ih milostivo poslušaj i usliši.

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo!

Hvale je vrijedan ovaj običaj moljenja trodnevnice, jer time je naša molitva ustrajna, a to se i traži da bi naše molitve bile uslišane. Preporuča se u ove dane, ako je to vjerniku moguće, osim predstavljenih molitvi, poći i na ispovijed, svetu misu te primiti svetu pričest.

Na počeku trodnevnice izmolimo himan (pjesmu), potom slijedi kratko razmatranje, tematska molitva, prošnje i završna molitva. Ukoliko vjernik nema dovoljno vremena sve izmoliti, može prema vlastitom nahođenju odabrati samo neke od ponuđenih molitvi ili moliti već poznate molitve. U prošnjama možemo dodati i osobne molbe i nakane. Oni koji žele mogu nakon predloženih molitvi ova tri dana intenzivne pripreme izmoliti krunicu (ili barem deseticu krunice) te Gospine litanije.

PRVI DAN

Gle, Anđeo blagovjesnik* glas sretan nosi Djevici: Izvršuju se proroštva* i radost sviće zemlji svoj. Jedinac Očev odvijeka* sad rađa se u vremenu,

Iz roda evo našega* On Majku sebi odabra.

Gle, s nama danas srodi se* da za nas žrtvom postane Te krvlju svojom nevinom* sav grešan rod naš umije. Utjelovljena Istino,* u krilu čiste Djevice!

Ti svjetlom duh nam ispuni* i srcu našem otkrij se. A ti, o skromna Djevice,* ti službenice Gospodnja,

Što u nebu sad kraljuješ,* zagovaraj nas pred Bogom. ODjevin cvijete, Isuse,*kog rodi Djeva Marija,

Sa Ocem, s Duhom Presvetim* nek’ slava ti je vječita. Amen.

Razmatranje

Sveta Marijo, Majko Kristova, Kraljice svete krunice, svrni svoje milostive oči na nas i budi uz nas u svim našim potrebama. Puni pouzdanja vapijemo: „Majko, ti znaš što znači u svojim rukama držati mrtvo tijelo svoga Sina, kome si poklonila život. Zaštiti sve majke na ovoj zemlji i njihovu djecu od mučenja, ropstva, terorizma, progonstava i zatvora… Tvome majčinskom Srcu, Marijo, povjeravamo prije svega one koji su pritisnuti bolima i patnjama: bolesne, hendikepirane, muževe i žene u problematičnim brakovima i djecu u razvedenim obiteljima, ljude koji su pritisnuti dugovima, one koji su bez posla i doma, zatvorenike. O, Marijo, Majko Božja, pomozi njima i svima koji se tebi utječu i koji puni pouzdanja k tebi dolaze. Usliši naše molitve i budi uz nas u svim našim potrebama. Amen. Zdravo, Marijo…

Budi, Gospo, uvijek moja pomoć

Uzvišena Kraljice, ti vodi uvijek moja djela. Marijo, tebe, koju je Anđeo nazvao blaženom, svi će narodi, kao što si predvidjela, zvati blaženom. Ti si jedina među smrtnicima rodila Riječ koja je od tebe uzela tijelo. O, Djevice, Majko Božja, prosvijetli me svojim božanskim svjetlom. Roditeljko najvišeg Svjetla, izagnaj svaku tamu iz moje duše, da bih i ja mogao slaviti tebe, koju svi naraštaji nazivaju blaženom. Neka uvijek tebi uzlaze hvale iz naših srdaca, tebi koja si poništila odredbu naše davne osude, koja si nadoknadila za Evin grijeh, tebi koja si uzrok pomirenja ljudskoga roda s Bogom, most sjedinjenja sa Stvoriteljem, sveta Majko Božja. Tebi, Blažena, ispunjena tolikom radošću, puna milosti, uzdižemo glas svoga srca: moli Boga, koga si rodila, da oslobodi od svake pogibelji one koji te neprestano slave u ljubavi. Presveta Djevice, uvijek mi pomaži. Majko Božja, koja ljubiš milosrđe, slavimo te u sve vijeke. Amen.

Prošnje Upravimo Bogu svoju molitvu riječima: • Zagovorom Majke Marije, Gospodine, podaj mudro srce našim duhovnim i narodnim predvodnicima, molimo te. • Neka bolesni osjete kako su Kristu patniku pri-druženi i budu vazda dionici njegove utjehe, molimo te. • Dostoj se dati i sačuvati plodove zemlje: da svi imaju kruh svagdašnji, molimo te. • Oslobodi naš narod od zla, da živi u trajnom i nepomućenom miru, molimo te. • Gospodine, dobrotom svojom silnom obdari pokojne: privedi ih u stanove vječne, molimo te. Oče naš…

Molitva Neka, Gospodine, srca naša prosvijetli sjaj tvoga uskrsnuća. Daj nam umaći sjeni smrti i postići vječni sjaj tvoga blaženstva. Amen. Pod obranu se tvoju utječemo…

DRUGI DAN

Srećo svijeta, prva zvijezdo neba,

Majko Sunca, Bogoroditeljko,

Ruku pruži, u pomoć nam hitaj, Marijo Majko!

Ti si, Djevo, ljestve Jakovljeve, sam Sin Očev po tebi nam siđe,

Zemlja s nebom po tebi se spaja previšnjim darom.

Tebi, Divna, anđeli se dive, apostoli, proroci te slave,

Svetih zbor te proslavlja i časti, Kraljice neba! Slavno Trojstvo, vječna tebi hvala!

Divnom krunom Kraljicu nam kruniš Da nam bude vjerna odvjetnica, brižljiva Majka. Amen.

Razmatranje

Bezgrešno začeta Djevice, Majko Kristova, Kra­ljice neba i zemlje, svrni svoje milostive oči na nas i budi uz nas kada budemo u borbi s moćima tame. Da mi, tvoja djeca, izbjegnemo grijehu sli­jedeći tvoj primjer i dospijemo k tebi u nebesko Kraljevstvo. Rekla si: „Svakom tko se posveti mom majčinskom Srcu, obećavam svoju zaštitu.” Pouzdajem se u tvoj zagovor, predajem i posvećujem ti svoju dušu i preporučujem ti sve svoje drage i mile. Uzmi nas kao svoju djecu i vodi nas izvoru vječne radosti – Kristu, tvome božanskom Sinu. On je slika nevidljivog Boga. U njemu je sve stvoreno na nebu i na zemlji, sve vidljivo i nevidljivo, prije­stolja i gospodstva, moći i vlasti, sve je po njemu i kroz njega stvoreno. O Marijo, Majko od Zdravlja, izliječi bolesne, pomaži nas svojim blagoslovom, smiluj nam se da ne izgubimo pouzdanje u tebe, nego da tvojim zagovorom budemo oslobođeni od svih opasnosti tijela i duše. Ne dopusti da u patnji budemo ljuti, nego čvrsti, strpljivi, ustrajni i puni pouzdanja. Amen. Zdravo, Marijo…

Zaziv Djevici

U tebe se, Gospo, uzdam zbog veličine milo­srđa tvoga imena. Smiluj nam se, jer si ti nada i svjetlost onima koji se u te uzdaju. Spomeni se nas izgubljenih, usliši naš plač i uzdahe. O, Dje­vice, pruži ruke svoje i priskoči u pomoć onima koji su u pogibelji. Zbog milosti imena svoga ne kasni, budi mi radost i spasenje. Tvoj sam i sve moje je tvoje, stavit ću te kao pečat na srce svoje. Izbavi me u zlokobnom trenutku, i u času moje smrti ne zaboravi dušu moju. Dovedi me u mje­sto spasenja, neka moje ime bude upisano među pravednicima. Doista, kada tebe gledam, Majko, vidim samo milosrđe. Ti si zbog grešnika posta­la Majkom Božjom i rodila Sina svoga, Milosrđe. Ti vidiš kako smo mi puni gorčine, pod grijehom uzdišemo te pritješnjeni tugom i nevoljama pla­čemo, u suznoj dolini prebivamo. Preobrazi našu žalost u radost, nevolju u veselje. Amen. Zdravo, Marijo…

Prošnje

Bog je htio da Marija, majka Kristova, bude uzvišena nad sva stvorenja nebeska i zemaljska. Molimo ga:

Dobri Oče, zahvaljujemo ti što si nam Mariju dao za majku i uzor: njezinim nas zagovorom posveti, molimo te. Učinio si da Marija bude pozorna na tvoju riječ i da ti bude vjerna službenica: njezinim nam zago­vorom udijeli plodove Duha Svetoga, molimo te. Ojačao si Mariju kad je stajala pod križem, a o uskrsnuću svoga Sina ispunio si je radošću: po njezinu zagovoru, olakšaj nam muke i učvrsti nadu, molimo te. Kriste, pravi trse, čije smo mi loze: daj da u tebi ostanemo, obilan rod donesemo i Boga Oca pro­slavimo, molimo te. Oče naš… Molitva

Bože, izvore i počelo našeg spasenja, daj da vazda u svom životu ispovijedamo tvoju slavu, a u nebu da te nikad ne prestanemo slaviti. Amen. Pod obranu se tvoju utječemo…

TREĆI DAN

K’o sjajna zora jutarnja,* k’o žarko sunce podnevno, K’o mjesec divan Marija * uznesena je u nebo.

Naprijestol slave nebeske,*gle danas sjeda kraljica Što svijetu Čedo porodi* i sina svog i Boga svog.

O, ženo nad sve blažena,* nad anđele i svete sve,

Čuj svega svijeta poklike* i anđeoskih korova!

Kog krilo tvoje krilo je,* kog položi u jaslice,

K’o kralja svega stvorenog* u slavi motriš Očevoj.

sveta Djevo djevica,* svog Sina moli za sve nas: On našu bijedu preuze,* nek’ nebo s nama podijeli. Vijek hvala Ocu i Sinu,* i s njima Duhu Svetomu, Za slavu tvoju nebesku* kom Trojstvo tebe ovjenča. Razmatranje

Sveta Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo. Ti si rođena bez grijeha, da sru­šiš kraljevstvo Sotone. Ti si nam rodila Krista, da ukloni tamu grijeha na ovoj zemlji. Vodi nas svo­me božanskom Sinu, koji nas je svojom patnjom

smrću spasio. Tvoj Sin, naš Gospodin i Spasitelj, nije donio oslobođenje od križa, nego oslobođenje po križu. On je pobijedio agoniju i smrt na križu. Od tada Križ svijetli kao znak spasenja i vidljivi znak nade u dolini suza. Marijo, vodi nas k svome Sinu, Isusu Kristu, koji je rekao: „Zaista, zaista, ka­žem vam, ako Oca nešto zamolite u moje ime, dat će vam…”. O, Marijo, utočište grešnika, tješiteljice ugroženih, moli za nevjernike, za one koji u vjeri lutaju, za otpale od vjere, za neprijatelje svete Cr­kve i za grešnike. Jao onima koji ne daju da grijeh iz njih izađe i koji se ne boje pravednog suda tvoga Sina. Izmoli, o Marijo, svima koje danas na to Bog poziva, milost pokajanja. Amen. Zdravo, Marijo…

Molitva zagovora Svete Obitelji za našu obitelj

Bože, od kojega dolazi svako očinstvo na nebu i na zemlji. Oče, koji si Ljubav i Život, neka svaka obitelj na zemlji posredstvom tvoga Sina Isusa Kri­sta, “rođena od žene” i posredstvom Duha Svetoga, izvora Božje ljubavi postane istinsko svetište života i ljubavi za nove naraštaje koji se uvijek obnavljaju. Neka tvoja milost vodi misli i djela supruga prema dobru njihovih obitelji i svih obitelji svijeta. Neka mladi naraštaji nađu u obiteljima oslonac za razvoj svoje osobnosti i rast u ljubavi i istini. Neka se ljubav ojačana milošću sakramenta braka pokaže jačom od svake slabosti i krize kroz koje ponekad prolaze naše obitelji. Bože, molimo te, po zagovoru Svete Obite­lji iz Nazareta, da Crkva u svim narodima na zemlji može plodno vršiti svoje poslanje u obiteljima i po obiteljima. Ti si Život, Istina i Ljubav, u zajedništvu sa Sinom i Duhom Svetim. Amen.

Prošnje

Pomolimo se Kristu, koji je radost svih što se u njega uzdaju, i recimo mu zajedno:

Daj danas besposlenima rada, gladnima kruha, žalosnima radosti, a svim ljudima milost i spa­senje, molimo te. Vjeru, nadu i ljubav svoju, što si nam u srca ulio: trajno čuvaj u nama, molimo te. Potakni srca plemenitih mladića i djevojaka da te slijede u duhovnim zvanjima, molimo te. Svi koji u tvojoj ljubavi preminuše, daj da budu dionici blaženstva s Blaženom Djevicom Mari­jom i svim svetima tvojim, molimo te. Oče naš… Molitva

Bože, svojom si nas milošću posinio da bu­demo djeca svjetla. Ne daj da nas zahvati tmina zablude, već da uvijek budemo obasjani istinom. Amen. Pod obranu se tvoju utječemo…

ZAVRŠNI DIO

Posveta Mariji

Majko ljudi i naroda, ti koja poznaješ njihove patnje i njihove nade. Ti koja majčinski osjećaš svu borbu između dobra i zla, između svjetla i tame, koja potresa suvremeni svijet, primi naš krik koji, potaknuti Duhom Svetim, upravljamo tvome Srcu: zagrli, ljubavlju Majke i službenice Božje, ovaj naš svijet, koji ti predajemo i posve­ćujemo, puni nemira za zemaljsku i vječnu sud­binu ljudi i naroda. O, Bezgrešno Srce! Pomozi nam pobijediti prijetnje zla, koje se danas tako lako ukorjenjuju u srca ljudi i koje po svojim ne­izmjernim učincima već sada otežavaju život, a izgleda kao da priječe put u budućnost. Neka se još jedanput u povijesti svijeta objavi beskrajna spasiteljska moć Otkupljenja, snaga milosrdne Ljubavi! Neka se njom zaustavi zlo! Preobraze savjesti! U tvome bezgrešnom Srcu neka se svi­ma objavi svjetlo Nade! Amen.

Na kraju možemo izmoliti:

Pod obranu se tvoju utje­čemo, sveta Bogorodice. Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi, Djevice slavna i blagoslovljena. Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom po­miri, svojemu nas Sinu prepo­ruči, svojemu nas Sinu izruči.

Slava Ocu…