Nedjeljom Cvjetnice ulazimo u Veliki ili Sveti tjedan, kada nas Crkva poziva da razmatramo što više muku i smrt Isusovu i druge najveće i najsvetije tajne svete vjere.

Isus je dragovoljno prihvatio svoju pregorku muku i smrt, jer je sve Ijude neizmjerno ljubio. Kao veliki Svećenik pošao je na križ kao na oltar na kojem je prinio najuzvišeniju žrtvu svijeta - sam sebe za otkupljenje čitavoga čovječanstva.

Na Cvjetnicu slavimo mesijanski Isusov ulazak u glavni grad svoga naroda - Jeruzalem. I mi pozdravljamo Krista kao Kralja, znajući da njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Neka se njegov svečani ulazak dogodi u nama. Neka Isus uđe u naš život, u naša srca i pameti i neka u njima trajno ostane kao Kralj, a mi budimo poput učenika Ivana i majke Marije - njegovi vjerni pratitelji na putu muke.

Cvjetnica - kakav dan! Dan pun promjena. Dan koji nam u potpunosti pokazuje kakvi smo mi ljudi i kakav je naš život. Dan je to koji nas svojom porukom potiče širom otvoriti svoja srca.
Na početku vlada oduševljenje. Cvjetnica - dan radosti. Djeca i odrasli mašu palminim granama. Uzvikuju: Hosana! Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje, Kralj Izarelov!

A onda preobrazba, preokret, promjena, obrat. Oni koji su tada vikali: "Hosana Davidovu Sinu!" ti isti malo kasnije viču: "Mi nemamo Kralja, osim cara!" i "Raspni ga!". Takav
Je čovjek. Takvi smo i mi. Danas jedno, a sutra drugo. Cvjetnica - zrcalo u kojem sami sebe možemo prepoznati.

I Petar je još jasnije pokazao svoju i našu pravu sliku. Poput onih koji su vikali: "Hosana!" i on se hvasta i junači: Ako te svi napuste, ako se svi sablazne o tebe - ja nikada neću!" A nedugo nakon toga zaklinje se: "Ne znam toga čovjeka." Za razliku od onih koji su vikali: "Raspni ga!" Petar je doživio još jedan preobrat. Obraćenje. Kajanje.
"I iziđe te gorko zaplaka."

A Juda Iskariot je iskusio preokret. I on je u svom životu imao vrijeme u kojem je kliktao "Hosana!". Zar nije sve napustio i pošao za Isusom? Nije li ga slijedio s drugim apostolima i družio se s njim? Nije li čuvao njihovu zajedničku imovinu? Nisu li mu na taj način iskazali povjerenje? A ipak unatoč svemu tome, početno oduševljenje splasnulo je: "pođe glavarima svećeničkim i reče: ‘Što ćete mi dati i ja ću vam ga izdati.’ A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka. Otada je tražio priliku da ga preda." I jednako kao i kod Petra, Juda j e doživio i drugu promjenu. Međutim ona nije vodila obraćenju i popravku. Njegov preokret završio je u očaju.

"Kad Juda, njegov izdajica vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama govoreći: ‘Sagriješih predavši krv nedužnu! ’ ode te se objesi!"
Kod Petra tri obrata: oduševljenje, izdaja, pokajanje.
Kod Jude tri obrata: oduševljenje, izdaja, očaj.

Još jedan dvostruki lik na današnji dan pokazuje svoje pravo lice - Poncije Pilat. Na početku izgleda kao da će pustiti Isusa. U toj ga namisli podupiru i njegovi najbliži. Njegova supruga mu poručuje: „Mani se ti onog pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega." Bog je u snu govorio ljudima. O tome se ne jedanput govori u Svetom pismu.

No, Pilat se ieli održati na vlasti. On je političar. On izvana želi izgledati nedužan i pravedan. Međutim, njegovo se mišljenje mijenja prema javnom mnijenju. On svoje stavove i mišljenja preokreće. Unatoč tome što je pranjem ruku javnosti dao do znanja: "Nevin sam od krvi ove! ipak daje zapovijed da se izbičuje Isusa i da ga razapnu.

Dogodila se još jedna promjena, još jedan obrat. To je obrat smrti u život. Isus umire na križu. No ta smrt znači život. Izvješće Muke Kristove govori: "zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuće te iziđoše iz grobova!"

Smrt Isusova znači život. Ispunjava se ono što je davno prorekao prorok Ezekijel: "U onaj dan bit će silan potres u zemlji Izraelovoj" i "Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu."
Isus umire. Njegova smrt za nas se pretvara u život. Njegova smrt otvara naše grobove.

Slavimo, dakle, danas Cvjetnicu, dan pun preokreta, obrata i promjena. Dan koji nam poput zrcala pokazuje nas same. U svijetlu ovoga dana vidimo vlastito srce.
Kako smo često i mi oduševljeno vikali: Hosana! Kako često poput Petra, Jude, Pilata i izraelskoga naroda i mi mijenjamo svoja mišljenja i svoje stavove.
Petrov stav ostavlja nam otvorena vrata nade. "Iziđe van i gorko zaplaka!" Pokajanje i obraćenje je pravi odgovor. Grobovi se mogu otvoriti. A on nas čeka On nas traži On je za nas spremio iznenađenje… Preokret naše smrti u život.

Da on nije umro, ti ne bi bio živ! - Stari župnik umire za jednoga mornara

Dogodilo se to godine 1757. za vrijeme nesretne francuske revolucije. Uhitili su mornare koji su se nalazili na brodu. Rano ujutro odvedu ih i objave proglas da će svaki deseti biti strijeljan. Strah je zahvatio momke. Svaki se bojao da on ne bude onaj deseti…

Padali su u nesvijest čim bi čuli zapovijed: "Broj deset naprijed!" Vidjevši da je on na redu, jedan mladić se sav tresao od straha. Odjednom osjeti da ga netko vuče za rukav. Okrene se, a već je iz reda izlazio starac župnik koji je išao među osuđene.

Slijedila je druga zapovijed. Čuo se pucanj i desetak momaka je ležalo mrtvih na zemlji, a među njima i stari župnik. Mladić je bio duboko dirnut:
On je umro umjesto tebe! Da on nije umro, ti ne bi bio živ!" - stalno mu je nešto šaptalo u duši.

Razmišljao je što je toga svećenika natjeralo da za jednoga mornara dade život?! Nije znao na koji mu način zahvaliti pa se popeo na zemljani humak pod kojim su ležali ubijeni i glasno povikao: "On je umro da meni dade život!"

I Isus je umro na križu za nas na Veliki petak. Da on to nije učinio, ne bismo nikada posjedovali vječni život. Mi smo, zapravo, trebali visjeti na križu, a ne Krist. Budimo Isusu za to zahvalni.

"Ne moja volja, nego tvoja volja neka bude!"
(Lk 22,42)

Križni put

Pripravna molitva

U vjeri i ljubavi stojimo pred Tobom, Gospodine, kako bismo doživjeli Tvoj križni put. Radosno si prigrlio križ i na njemu umro za nas i tako Bogu dao zadovoljštinu za grijehe svijeta. Da nisi to učinio, bili bismo osuđeni na vječnu smrt.
Rekao si: "Ja sam jedini Put, jedina Istina i pravi Život!" (Iv 1, 6)
Ti si Put i pozivaš nas: Odlučite se i slijedite me! Ne bojte se, ja sam s vama!
Ti si Istina koja oslobađa i liječi, preporađa i spasava. Predajemo Ti se potpuno. Raspolaži našim životima, kako bismo se i mi jedni drugima darivali.
Ti si Život, a život je upoznati Oca i njegovu ljubav. To je zapravo život vječni za kojim čeznemo. Želimo Te slijediti na ovom križnom putu i darivati živote za braću i sestre. Udijeli nam milost oslobađati se grijeha i služiti Bogu čista srca.
Gospe, naša moćna zagovornica, prati nas kao nekoć Isusa!

Zahvalna molitva

Isuse, zahvaljujemo Ti na milosti što smo mogli razmatrati Tvoju muku i smrt. Sjedinjujemo svoje patnje s Tvojim patnjama, svoje križeve s Tvojim križem. Daj da i u smrti budemo sjedinjeni.
Hvala Ti što si nas svojim križem i smrću otkupio i spasio! Neka i nas ta milost s križa zahvati i preobrazi kako bismo se, zajedno s bližnjima, pridružili broju spašenih i otkupljenih. Isuse, odričemo se grijeha i zla, napasti i zloga!
Odričemo se svega što vodi u smrt. Želimo živjeti Tebi, svome Spasitelju i Otkupitelju!
Želimo živjeti životom koji ima smisla, koji vodi u život vječni. Tvoji smo, Gospodine, i Tvoji želimo ostati! Primi nas jednom sve u svoje kraljevstvo pravde, ljubavi i mira! Amen!

I. postaja: Isusa osuđuju na smrt

Isuse, iz ljubavi prema nama i našemu spasenju prihvatio si nepravednu osudu. Ti si potpuno nevin. Strpljivošću i ljubavlju svoju osudu i smrt pretvorio si u život. I danas su mnogi nevino osuđeni. I mi olako sudimo druge. Ti si rekao: "Ne sudite, pa nećete biti suđeni! Ne osuđivajte, pa nećete biti osuđeni! Opraštajte, pa će i vam biti oprošteno!" (Lk 6, 37)

Hvala Ti, što si došao spasiti, a ne osuditi. Hvala Ti, što si ljubav koja ljubi!
Oprosti nam što smo druge osuđivali! Pomozi nam prihvatiti Tvoju ljubav i živjeti je!

II. postaja: Isus prima na se križ

Isuse, Ti si sasvim svjesno i radosno prihvatio križ. I od tada križ postaje izvorom spasenja. On je znamen i jamstvo našega otkupljenja i spasenja.
Nema istrovremeno strašnijega i slađega znaka od znaka križa. Svi grijesi svijeta i naši grijesi skovali su ga i istesali. Isuse, Ti si ga prihvatio da za nas umreš na njemu. Tako si ga učinio žrtvenikom ljubavi koja oživljuje i preporađa, oslobađa, liječi i spasava... U križ je Zemlja ulila svu patnju i grijeh, a Nebo svu ljubav i milost.

Hvala Ti, božanski Spasitelju, što si za nas nosio križ! Pomozi nam shvatiti Tvoju otkupiteljsku ljubav, vrijednost križa i blago koje se u njemu krije.

III. postaja: Isus pada prvi put pod križem

Isus posrće i pada pod križem. Ne znamo, Isuse, jesi li pao zbog težine križa ili možda fizičke iscrpljenosti? Mislio si na nas koji tako često padamo. Želio si biti jedno s nama i pomoći nam. Bilo je teško kada su Te napustili učenici i prijatelji, vlastiti narod te bezrazložno optuživao i tražio najstrožu kaznu, bila je teška ljudska nezahvalnost.

Hvala Ti, božanski Spasitelju, što si ustao i nastavio dalje nositi križ. Molim Te, podigni nas kad god padnemo. Pomozi svima koji padoše, a ne znaju ustati...!

IV. postaja: Isus susreće svoju majku

Na križnom putu nalazi se i majka Marija. Suosjeća sa Sinom. Njeno srce je puno ljubavi i boli zbog Tebe Isuse ali u susretu s njom bilo Ti je barem malo lakše. Majka ostaje uvijek majka, bez obzira što njezino dijete može zadesiti u životu.
Hvala Ti što si i nama Mariju darovao za majku! Hvala Ti Gospe, Ti suosjećaš i s nama. Ti si Majka milosrđa, naša moćna zagovornica i pomoćnica, budi s nama i pomozi nam u teškoćama života. Neka Tvoju majčinsku ljubav osjete djeca bez majke.

V. postaja: Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

"Nitko nema jače ljubavi od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje!" (15, 13). Ti Isuse, život svoj polažeš za sve ljude. I Šimun koji Ti je pomogao, shvatio je to. Rekao si: „Onaj koji daruje život, imat će ga. Onaj koji čuva život, propast će mu, izgubiti će ga!“ (Mt 16, 25). Imat ću samo ono što sam darovao. Imat ću samo one trenutke života koje sam proživio pomažući drugima, živeći za druge, živeći s onima koji trpe i koji me trebaju.
Hvala Ti za pomoć koju mi pružaš po ljudima koje susrećem. Ti im budi vječna nagrada!

VI. postaja: Veronika pruža Isusu rubac

Mlada, ponizna i pobožna žena Veronika suosjećala je s Tobom i iskazala Ti svoju ljubav davši Ti rubac kako bi obrisao svoje krvavo lice. I mi smo pozvani pomoći svima koji su u nevoljama, koji su potrebni naše ljubavi. Pomažući njima, pomažemo Tebi.
Molim Te, Isuse, za sve žene, majke, djevojke, sestre... Čuvaj ih i brani od svih napasti! Bez njih ne bi bilo svijeta i života. Blagoslovi ih i posveti. Neka budu čiste i svete poput Veronike. Neka bude što više onih koji će brisati suze s lica svojih bližnjih. Pomažući drugima, pokazujemo (živimo) ljubav prema Tebi!

VII. postaja: Isus pada drugi put pod križem

Isuse, s velikim naporom nosio si teški križ. Pao si. Ovaj drugi pad bio je teži i bolniji od prvoga. Tvoj umor i slabost porasli su, a još više je porasla tjeskoba tvoga srca. Naša nevjera, nezahvalnost i toliki grijesi: psovke, kletve, pijanstva, rastave, bludnosti prouzrokovali su ti veliku bol.
Smiluj se svim okorjelim grješnicima i onima koji su sada u stanju teškoga grijeha. Obrati ih i spasi. Mnogi mladi su izgubili vjeru, ideali su im srušeni i duše su im otrovane otrovom droge, alkohola i grijeha. Oslobodi ih od svih ovisnosti!

VIII. postaja: Isus tješi rasplakane jeruzalemske žene

Jeruzalemske žene su plakale gledajući kako Te nepravedno muče. Ponekad se i mi pitamo, zašto Bog dopušta patnju nevinih! Potaknuo si jeruzalemske žene na razmišljanje o svojim grijesima i propustima i plakanje nad njima i na molitvu za oproštenje.
Milosrdni Spasitelju Isuse, blagoslovi naše obitelji i dođi u naša srca i daruj nam dar suza kojima ćemo okajati sve grijehe, očistiti dušu i tako u Tebi naći mir, radost i sreću. Daruj nam snagu biti svakoga dana bolji i pravedniji!

IX. postaja: Isus pada treći put pod križem

Isuse, tvoj treći pad bio je najdublji i najbolniji. Nosio si križ i padao pod njim radi nas i našega spasenja. Bilo Ti je teško, ali nisi odustajao. Hvala Ti na tome! Kod ovoga pada mislio si najviše na one kojima će Tvoja muka biti uzaludna. Oprosti nam što lako odustajemo kada više puta u nečemu važnome ne uspijemo. Ne dopusti nam odustati od dobrih djela, pomaganja potrebnima, savjesnoga vršenja Božje volje. Pomozi nam pobijediti svaku napast i grijeh i odvažno Te slijediti. Hvala Ti, što si sve učinio kako bi bili spašeni.

X. postaja: Isusa svlače

Isuse, tvoji protivnici Te tako sramote i na Tebi se iživljavaju! Zašto to dopuštaš? Ljuti smo na njih i osuđujemo ih. A Ti nam odgovaraš: "Prijatelji moji, koliko puta ste ogovaranjem i lažima ponizili i osramotili svoga bližnjega. Zašto se sramite svoje vjere? Zašto sa strane šutke gledate dok se ime Božje psuje? Sramotite sebe i svoje kršćansko ime nepristojnim odijevanjem i ponašanjem, čitanjem nevaljalih knjiga i časopisa, gledanjem nepristojnih filmova i slika! Time se pridružujete onima koji su me svlačili i time mi povećavate patnje!"
Isuse, oslobodi nas od navezanosti na sve što je zemaljsko i prolazno. Svuci s nas sve što nam smeta potpuno Tebi pripadati i budi naš mir i spas!

XI. postaja: Isusa pribijaju na križ

Isuse, svi grijesi svijeta probadaju oštrim čavlima tvoje ruke i noge. Koje li strahote?! Pokajmo se iskreno i molimo za oproštenje! Odlučimo ubuduće više ne griješiti!
Kad god teško griješimo, ponovno probadamo tvoje ruke i noge. Daruj nam odvažnosti razapeti svoje tijelo s njegovim požudama i strastima. Privini nas čvrsto i zauvijek k sebi kako se ne bismo nikada odijelili od Tebe. Privuci nas posve k sebi i učvrsti u svojoj neizmjernoj ljubavi kako bi zauvijek bili Tvoji!

XII. postaja: Isus umire na križu

Božanski Spasitelju, viseći nekoliko sati na križu, molio si: "Oče, oprosti im jer ne znaju što čine!" (23, 34). U jednom trenutku vapio si: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" (Mt 27, 46) Desnom razbojniku si i raj obećao, kad Te ponizno zamolio. Darovao si nam i svoju Majku prije nego si izgovorio riječi: "Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoj!" (Lk 23, 46)
Hvala Ti, Spasitelju, što si na križu umro za nas! Posvećujemo Ti se potpuno! Poput Tebe opraštamo svima i molimo za spasenje svih!

XIII. postaja: Isusa skidaju s križa

Umorno tijelo Tvoje, Gospodine, počiva na krilu Tvoje Majke. Dovršio si djelo spasenja i otkupljenja ljudskoga roda. Ispunio si sve što je Otac htio. Velika hvala, božanski Spasitelju!

Marijo, Majko Isusova i Majko naša, primi jednoga dana i nas u svoje majčinsko krilo i povedi nas u raj koji nam je zaslužio Tvoj Sin i naš Spasitelj!

XIV. postaja: Isusa polažu u grob i on uskrsava

Isuse, Tvoje tijelo položili su u grob. Grob Te nije mogao zadržati. Treći dan si slavno ustao iz groba. Ustao si na novi život. Uskrsnuo si! I mi i naši dragi pokojnici, uskrnut ćemo, jer si Ti svojim uskrsnućem pobijedio smrt i grijeh, tamu i zloga!
Molimo Te, pomozi nam, uvijek u srcu i u mislima imati nadu uskrsnuća iščekujući prelazak kada ćemo se naći u vječnoj radosti s Tobom! Bog po sve vijeke vjekova. Amen.

Osmrtnice ba

ljetni-molitveni-program-u-medugorju-1.jpg

poboznost-13-utoraka-sv-anti.jpg

sedam-pokornickih-psalama.jpg

najnovije-vijesti-broj-11.jpg

progledaj-srcem-2020.jpg

dr-anja-vasilj-ginea.jpg

cocotours-autobusi.jpg

datumi-duhovnih-obnova-u-medugorju.jpg

posalji-svoje-svjedocanstvo.jpg

knjiga-fra-tomislava-pervana.jpg

molitveni-zid-1.gif

marijine-ruke1.jpg

molitveni-program-u-medugorju.jpg

Zanima te i ovo?
FOTO: Radovi na uređenju crkve i crkvenog prostora
03. Lipanj 2020.
Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo i prilagodili sustav oglašavanja. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića.