Nacionalni stožer objavio je preporuke za održavanje misa na Badnjak i na Božić

"Preporuke za održavanje misnih obreda izdaju se sa svrhom zaštite vjernika koji ih pohađaju, smanjujući rizik prijenosa bolesti", stoji u objavi.

Dalje su navedene preporuke:

• Preporučuje se skraćenje svetih misa u božićno vrijeme, osobito polnoćke. Potrebno je, koliko god je moguće, skratiti trajanje, a povećati broj svetih misa te pomaknuti mise na Badnjak u ranije termine, da završe do 22 sata.

• Potrebno je ograničiti maksimalni broj vjernika na misnom obredu u crkvi na način da se udovolje sljedeći uvjeti:broj vjernika koji mogu istovremeno biti u crkvi ovisi o unutarnjoj površini crkve na način da ne smije biti više od jednog vjernika na sedam (7) kvadratnih metara prostora predviđenog za vjernike (dakle, u površinu crkve se ne računa prostor oko oltara) i istovremeno treba osigurati dva metra razmaka u svim smjerovima između vjernika na misi. Obavijest o najvećem dopuštenom broju vjernika na misi treba biti istaknuta na ulazu, a župljani trebaju voditi računa o tome da zaduže nekoga da kontrolira broj osoba koje ulaze.

• Održavanje fizičke distance: Članovi istog kućanstva i obitelji koje zajedno dođu na misu, ne trebaju održavati međusoban razmak od dva metra, ali između jednog kućanstva/obitelji i drugog kućanstva/obitelji treba biti razmak od dva metra. Preporučujemo odrediti klupe koje su namijenjene vjernicima koji dolaze u grupama iz istog kućanstva/obitelji (npr. prvih par klupa).

• Radi osiguravanja udaljenosti u anteroposteriornom smjeru, može se koristiti tek svaki drugi red klupa i treba označiti koje su klupe predviđene za vjernike, a koje se ne mogu koristiti.

• U redu za pričest treba održavati razmak od dva metra i smjer kretanja treba biti takav da se nakon pričesti ne vraća vjernik istim putem kojim je išao na pričest već da zaobiđe klupe i vrati se na svoje mjesto.

Opće preporuke:

• Korištenje zaštitnih maski; cijelo vrijeme boravka u crkvi (osobito za vrijeme govora i pjevanja), vjernici trebaju nositi masku (osim u vrijeme pričesti).
• Odustati od zbornog pjevanja.
• Osobna higijena; Pri ulasku u crkvu, potrebno je dezinficirati ruke.
• Izbjegavati fizički dodir (rukovanje i ljubljenje) pri čestitanju Božića.
• Prije mise i nakon mise pridržavati se ograničenja vezanih uz fizički kontakt s osobama koje nisu članovi kućanstva.

Označeno u