Naš suradnik bogoslov Antun Mate Antunović, magistar religiozne pedagogije i katehetike i doktor fundamentalne teologije obranio svoju disertaciju.

U ponedjeljak, 15. srpnja 2019. godine, s početkom u 12.00 sati na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održala se uspješna javna obrana pisanoga doktorskoga rada Svetost kao ostvarena čovječnost u nauku Ivana Pavla II.

Mate Antunovića pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Franjo Podgorelec, predsjednik; prof. dr. sc. Mladen Parlov, mentor-vanjski član i prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, član.

Disertacija obrađuje temu svetosti kao ostvarene čovječnosti u nauku Ivana Pavla II. iz egzistencijalno-duhovne i evangelizacijsko-antropološke perspektive. Takav pristup ovoj temi pruža specifičan doprinos teološkoj znanosti, na poseban način njenoj konkretnijoj dušobrižničkoj zauzetosti, te stoga može pružiti svoj obol životodavnom razvoju i usmjerenju teologije, od epistemologije putem otvorenosti i istinoljubivosti vjere i razuma pred izazovima različitih filozofskih i religijskih paradigmi sve do misionarskog poslanja Crkve čiji je glavni put čovjek u njegovoj realnoj i aktualnoj situaciji. Rad je uostalom svojevrstan odgovor na apel velikog svetog pape Ivana Pavla II. u kojemu je i teologija pozvana odgovorno prepoznati hitan poziv i bitan zadatak da pruži čovjeku ovoga vremena, uz omogućenu bliskost i pristupačnost smjerokaza i sredstava, jasne i snažne, utemeljene i sudbonosne razloge i motive za postizanje svetosti kao najizvrsnijeg puta uistinu smislenog i sretnog ostvarenja čovjekovog života.

Mate Antunović, rođen 14. srpnja 1978. u Makarskoj, od oca Miroslava i majke Zorke, rođ. Šimić.

Ima i dvije godine mlađu sestru Anu Katušić, doktoricu znanosti Edukacijskorehabilitacijskog i Medicinskog fakulteta, koja kao supruga i majka živi i radi u Zagrebu. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završio je u Makarskoj. Također je bio član izviđačkog društva, sportskih klubova, filatelista, gradske glazbe, vokalno-instrumentalnih sastava, studijski i amaterski bavio se eletkrotehnikom, bio suradnik u fotomuzikalijama, suvremenim medijima itd.

Od 1998. godine sve se aktivnije uključivao u razne susrete, pokrete, akcije i sl. unutar Crkve, te je stekao kao animator i adminstrator višegodišnje iskustvo u radu s vjernicima svih životnih uzrasta surađujući u liturgiji, katehezi, caritasu, školi, uredima u župi i biskupiji, te kao kantautor, zborovođa mladih itd.

Nakon završetka katehetskog i teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i nekoliko godina djelovanja u župi i školi, nastavio je, uz brojne pastoralne aktivnosti, 2010. godine i postdiplomski studij iz Fundamentalne teologije na KBF-u, gdje i postiže stupanj licenca znanosti. Voditelj je teoloških i katehetskih tribina, suradnik na portalima teološko-pastoralnog te duhovno-umjetničkoga sadržaja itd.