NE BOJ SE STADO MALO!

NE BOJ SE STADO MALO! Stravična je činjenica da je sud u Haagu Bosnu i Hercegovinu proglasio takvom da je nastala na temelju nekakva udruženoga zločinačkoga poduhvata.

Da. Dobro ste pročitali. Ovo je presuda BiH, a ne samo Herceg Bosni. Naime, logika je jasna, svima je poznato da su Hrvati prvi branili BiH od srpske i JNA agresije te da su pomagali i naoružavali Bošnjake da brane BiH. Dakle, ako je Herceg Bosna zločinačka onda je i cijela BiH jer su je, prema sudcima, Hrvati "zločinci" stvarali i za njenu samostalnost na referendumu glasovali. Kakav apsurd i kakva pravna lakrdija u zamjeni teza. Ako je sud utvrdio da je bilo zločina i nečasna postupanja treba suditi i osuditi pojedince. Žrtvama treba dati sav pijetet. No, ovoga časa se hoće od jednoga naroda učiniti kolektivnoga krivca. Sudi se narodu, a ne počiniteljima. Bog neka ohrabri progonjene, krivce potakne na kajanje, a stradalima i žrtvama da utjehu, stoji na Facebook stranici fra Maria Knezovića.

Označeno u