Krv Kristova - prolivena na križnom putu

Razmatranje

Na svom križnom putu Isus pada nekoliko puta. Svaki put se otvara sve više rana i teče sve više krvi. No, Isus se uvijek iznova diže i ide dalje. Ljubav ne poznaje granica, ona se ne predaje. Dopušta da joj se pomogne i dariva se tamo gdje su joj i vlastite snage na izmaku. Tako naš Otkupitelj nosi svoj teret sve do Kalvarije.

Čitanje (Lk 23,25-31)

Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju. Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.

Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: "Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti: 'Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.' Tad će se početi govoriti gorama: 'Padnite na nas!' I bregovima: 'Pokrijte nas!' Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?"

Isus je nekoliko puta padao pod križem i tako nam omogućio da se dignemo iz svojih grijeha. Kako se vladamo kad padnemo u grijeh? Potiče li me taj pad da tražim Boga ili me udaljuje od Njega?

Kratka šutnja...

Molitva: Peto otajstvo Krunice Predragocjene Krvi

Osmrtnice ba

Puoi pagare la donazione sul conto PayPal del portale di medjugorje-info.com

Zanima te i ovo?
Mlada misa fra Zlarka Ćorića
05. Agosto 2020.
I cookie rendono più facile per noi fornirti i nostri servizi. Con l'utilizzo dei nostri servizi ci autorizzi a utilizzare i cookie.