Sveti Timotej i Tit

Sv. Timotej i Tit učenici su i nastavljači djela sv. Pavla. Njima je Pavao uputio svoje poslanice: Timoteju dvije i Titu jednu.

Podsjeća ih na ono u što ih je uputio te od njih zahtjeva vjernost pozivu i poslanju.- Tradicija nam Crkve prenosi da su bili vjerni Pavlovu «rukopoloženju»: Timotej kao biskup u Efezu, a Tit na Kreti. Najbolje ćemo upoznati likove ovih Pavlovih «nasljedovatelja» ako pomno pročitamo Dj, te 1 i 2 Tim i Titu, poslanice koje je napisao Pavao.