Meditirati u Gospinoj školi ljubavi

Gospa nas poziva i na promišljanje Božje riječi tako da Božja riječ prodre u nutrinu naše duše i ražari sve više i više čežnju našeg srca za Bogom.

Što se više uživimo u Božju riječ, čežnja postaje veća. To je čežnja koja zna da prava i istinska sreća može doći samo od Boga koji je čista ljubav. To Gospa zna jer je i ona čuvala Božje riječi u svom srcu, meditirala o njima i živjela ih (usp. Lk 2, 19.51).

Treba napomenuti kako kršćanska meditacija nije najprije čovjekovo djelo, nego je ona Kristovo djelo, Kristova molitva u čovjeku. Moliti i meditirati znači poći u susret Kristu. Povlašteno mjesto tog susreta jest Božja riječ. Kad meditiramo nad biblijskim tekstovima, onda smo sigurni da pijemo s pravog izvora.Cilj kršćanske meditacije nije pasivnost u kojoj se ništa ne događa, nego je to traganje za Bogom. Meditirati znači stvoriti idealne uvjete za susret sa živim Bogom. Meditacija je razgovor, dijalog, susret između kršćanina vjernika i njegova Boga. To je kušanje, novo gledanje, novo shvaćanje sebe.

Meditacija je susret s Bogom, kušanje Boga u njegovoj riječi. Nakon toga susreta čovjek nikad više ne može ostati isti, gleda svijet drugim, Božjim očima i njegov život zadobiva duboki smisao.

Označeno u