Anđeo ljubavi

Oduvijek se o anđelima govori upravo u vezi s ljubavlju. Onomu koji me ljubi kažem: “Anđele moj!” Kada iskusim ljubav, imam osjećaj da je anđeo ušao u moj život.

Potrebni su nam anđeli ljubavi da nas uvedu u tajnu ljubavi i dovedu nas u dodir s izvorom ljubavi koji vri u nama. No morat ćeš se brižljivo odnositi prema tom anđelu ljubavi. Ne smiješ od njega očekivati nemoguće. On može preobraziti samo onaj materijal koji mu ti ponudiš.

Stavi pred svog anđela ljubavi sve što je u tebi, i srdžbu i ljutnju, i ljubomoru i strah, i nevoljkost i razočaranje. Jer ljubav teži preobrazit sve u tebi. Dopusti anđelu ljubavi da te posvuda prati. Ljubiti ne znači napose gajiti ljubavne osjećaje. Treba ponajprije vjerovati, dobro gledati na stvari da bi se moglo ljubiti. Za ljubav je potreban najprije nov način gledanja. Zamoli svoga anđela ljubavi da ti podari mogućnost da u novom svijetu gledaš i sebe i ljude oko sebe, da možeš otkriti ono dobro u sebi i drugima. Tada ćeš se moći i bolje odnositi prema svemu.

Želim da te tvoj anđeo ljubavi uvodi sve dublje u tajnu božanske ljubavi koja u tebi vri poput izvora koji nikad ne presušuje. Ljubav u sebi moraš stvarati. Trebaš samo piti sa izvora Božanske ljubavi koja u tebi struji i koje za tebe uvijek ima dovoljno.

Anselm Grüm/duhovnost.savjetnikuspjeha.com

Označeno u