Čuvaj se grijeha

Čuvaj se grijeha

1. U svakom djelu i namisli vladaj tako kao da ćeš danas umrijeti.

2. Mnogo je bolje čuvati se grijeha, nego bježati od smrti.

3. Ako nisi pripravan danas, kako ćeš biti sutra? O, luđače, zašto misliš da ćeš živjeti dugo, kad ti nijedan dan nije siguran?

4. Blažen onaj koji uvijek ima pred očima čas svoje smrti i svaki se dan pripravlja na umiranje.

5. Kada dođe taj posljednji trenutak, počet ćeš mnogo drugačije misliti o čitavu svojem proteklom životu i jako ćeš žaliti što si bio tako nemaran i mlak.

6. Sretan je i pametan onaj koji sada u životu nastoji biti onakav kakav želi biti u smrti.

7. Mnogo dobrih djela možeš učiniti dok si zdrav, a kada se razboliš, ne znam što ćeš moći.

8. Kada bi imao čistu savjest, ne bi se osobito bojao smrti. Nastoj sada živjeti tako, da se u času smrti možeš više radovati nego bojati.

9. Uči sada umirati svijetu da bi tada počeo živjeti s Kristom. Dok imaš vremena sabiri besmrtno blago.

10. Sačuvaj srce slobodno i okrenuto Bogu, jer ovdje nemaš grada u kojemu ćeš ostati.

Označeno u