Danas je dan kada...

Danas je dan kada...

Danas je dan, dan kada možeš milošću Božjom biti SPAŠEN.

Dan, kada možeš biti OZDRAVLJEN.

Dan, kada možeš biti OSLOBOĐEN.

Dan, kada tvoj život može biti temeljito PROMIJENJEN.

Danas je taj dan!

Hvala Ti Bože!

Označeno u