Fra Zvjezdan Linić: Odričem se đavla

Isuse, često smo i mi u napasti moliti te:

«Pretvori nam kamenje u kruh….

Riješi mi ovu tešku situaciju….

Daj da položim ovaj ispit…

Oslobodi me ove moje teške glavobolje…

Nađi mi bolje radno mjesto… jer ti to možeš, ti si svemoguć, ti si Sin Božji. Tebi to nije teško, a meni će značiti tako puno!»

A ti odgovaraš:

«Ne živi čovjek samo o kruhu!

Tražite najprije kraljevstvo Božje!

Tko želi život svoj spasiti, izgubit će ga!»

Pomozi nam Isuse, da te shvatimo i da razumijemo tvoju Riječ!

Isuse toliko puta smo u napasti da:

ulazimo u vratolomije života misleći da nas ti moraš čuvati od svake pogibli;

nerazborito postupamo sa svojim tijelom i zdravljem misleći da ćeš nas ti zaštititi od svakog zla;

očekujemo da ti brineš za stvari koje si povjerio nama.

Toliko puta e uzimamo kao nekog »robota» koji ispunjava naše želje i pomaže naše pothvate.

A ti odgovaraš:

«Ne iskušavaj Gospodina Boga svojega!

Budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi!

Drži zapovijedi i živjet ćeš!»

Pomozi nam, Isuse, da shvatimo i prihvatimo tvoju Riječ!

Isuse, toliko puta smo u napasti očekivati od tebe da:

po svaku cijenu steknemo položaj u društvu;

imamo osiguran i kvalitetan materijalni život bez obzira na sredstva i načine;

budemo u situaciji da si priuštimo sve što drugi mogu!

A ti odgovaraš:

«Ne možete služiti dvojici gospodara: Bogu i bogatstvu!

Tko želi biti prvi, neka bude posljednji, sluga svoje braće!

Ljubite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio!»

Isuse, pomozi nam da te shvatimo!