Ide Božić, idu dani sveti, da se bogat siromaha sjeti...

Ide Božić...

Ide Božić....idu dani sveti, da se bogat siromaha sjeti, da obiđe zdrav bolesnoga, da veseo tješi žalosnoga, da se sretnik s nesretnikom druži, obraćenom da se ruka pruži, zavađeni svi da se pomire i da LJUBAV BOŽJU svijetom šire, da dostojno dočekamo KRISTA i njegovi budemo doista, jer Isus maleni svima se smješi, podiže onog što pada i grješi, ljubav nam daruje, želje ostvaruje neka i ovih dana u vašem srcu kraljuje...