Ima jedna duga cesta

Ima jedna duga cesta, koja vodi sve do raja;
to je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi!

Ima jedno obećanje, da će opet doći ka nama;
to je obećanje vjere, ufanja i ljubavi!

Kada moraš sutra poći sa križanja svoga puta;
pođi putem, putem Krista, putem Krista i ljubavi!