Isus nam ovo jutro govori

„Ako me želite slijediti, morate se odreći svega onoga što sada cijenite: morate izgubiti život koji sada živite.

Ako niste spremni da to učinite, ako želite biti prilijepljeni uz život koji sada živite, neće biti nikakve novosti, nikakva nova vizija nije moguća za vas.

Moja vizija traži trpljenje! Dođite, uzmite svoj križ, slijedite me, bez križa ne ide. Bez umiranja ne može se roditi novi život. Zrno mora umrijeti da bi donijelo stostruki plod!“ Tako bi trebalo shvatiti Isusove riječi: "Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi!" Od nas se traže žrtve i odricanja, pruža nam se križ... Tko to shvati, shvatio je sve! Može slijediti Isusa Krista i bit će sretan i spašen.

Označeno u