ISUS TI PORUČUJE: Dijete drago...

Dijete drago, Ja sam tvoje spasenje, Ja sam tvoje utočište, Ja sam tvoj mir.

U mene se uzdaj kada si u kušnji, u meni protraži spas kada te napadnu, mojim se Tjelom nahrani kada si gladno, mojom Presvetom Krvi se napoji kada si žedno.

Dijete moje, to je sve što ti treba, a za ostalo ću se Ja pobrinuti. To je obećanje koje sam ga vama dao. Nitko vam neće suze obrisati doli mene....

LJUBIM VAS I BLAGOSLIVLJAM.

Označeno u