Je li protekla godina bila za tebe dobra godina?

Je li protekla godina bila za tebe dobra godina?

Jesi li postao više čovjek, bolji čovjek?

Imao si za to 365 dana vremena!

Osvrni se malo unatrag, što si od toga učinio?

Jesi li donosio sunce, radost ili žalost i bol?

Jesi li se brinuo za druge ili si slamao njihovu sreću?

Tvoj život ove protekle godine sada je, evo, neizmjenjivo tu, kao dokument za vječnost, a započinje nova nova godina, nova šansa.

365 dana da budeš dobar, srdačan i pripravan pomagati.

365 dana da ljubiš, da siješ sreću za druge.

Za Novu godinu se šalju i primaju čestitke.

Kad bismo misli mnogih ljudi mogli nekako obasjati ekstra-zrakama, došli bismo vjerojatno do rezultata: „Nova godina - vrijeme mnogog pretvaranja“

Samo ljubav može ovih dana učiniti sve pravim i novim.

Ne povlači se, dakle, u svoje male, svakodnevne, samoljubive interese.

Učini novu godinu godinom punom šansi, punom sreće za sve tvoje bližnje i poželi im: Sretnu Novu godinu!

Označeno u