Kako mogu naći Boga?

Tko je taj Kralj slave? To je sam Gospodin. (Mk 3,31-35)

Potpuno ne mogu vjerovati čovjeku koji kaže: "Ja tražim Boga - ali ga ne mogu naći." Pokušaj, tako bih mu odgovorio, uistinu sve učini, oslobodi se demona oholosti, od pritiska egoizma - sebičnosti, odbaci iz srca sve rasizme, gledaj svakog čovjeka kao brata i sestru i tada ćeš vidjeti, tada ćeš Ga vidjeti! Ako živiš ljubav, onda opažaš Boga, koji je već u tebi. Bog ne dolazi u trenutku kada si ti postao "dobar".

On je već bio tu, već je došao, i uvijek dolazi. A ti Ga tek sada možeš vidjeti jer su ti oči postale čiste, jer je tvoje srce postalo čisto, jer si sašao sa svog prijestolja.

Označeno u