Marijo, da li si znala?

Marijo, da li si znala…
Da će tvoje djetešce jednoga dana šetati po vodi?

Marijo, da li si znala…Da će tvoje djetešce spasiti naše sinove i kćeri?

Marijo, da li si znala…Da je tvoje djetešce došlo učiniti sve novo? Ovo dijete koje si ti poučavala… će uskoro tebe poučavati.

Marijo, da li si znala… da će tvoje djetešce darovati vid slijepcu?

Marijo, da li si znala…da će tvoje djetešce utišati oluju svojim rukama?

Marijo, da li si znala… da će tvoje djetešce šetati onuda kuda anđeli hode?

Marijo, da li si znala… Kada si ljubila svoju malu bebu ti ljubila si lice Boga. Slijepi će vidjeti, Gluhi će čuti, a umrli će živjeti ponovo. Hromi će prohodati, nijemi će govoriti, pohvale Jaganjcu.

Marijo, da li si znala… Da je tvoje djetešce Gospodar svega stvorenoga?

Da li si znala… da će tvoje djetešce jednoga dana vladati narodima?

Da li si znala… da je tvoje djetešce savršeni nebeski Jaganjac? Ovo dijete koje spava i koje držiš jest uzvišeni, « JA JESAM ».

Označeno u