Međugorje, srcem kliči

Međugorje, srcem kliči,

s Marijom se Majkom diči.
Ne treba nam mržnje, zloće,
Isus spasit svakog hoće.

Poziva nas i sav svijet,
pođ’mo Majci ususret.
To sve traži Majka mila,
Međugorska Majka mira.

Obraćenje Majka hoće,
izbrišimo svake zloće,
ljubav svakom bratu dajmo,
dajuć’ ruku nasmijano.