Moj Isuse, prepuštam ti danas sve svoje osjećaje

Ej ti ne boj se, reci sada svome Isusu što te tišti, boli, zbog čega ne možeš spavati! Ne boj se!

Pričaj mu srcem: Moj Isuse, prepuštam ti danas sve svoje osjećaje i dobre i loše, i ugodne i neugodne, slabe i jake. Uđi u moje osjećaje i budi moj osjećaj za osjećaje: Slabe jačaj, jake stišaj, neugodne potjeraj, ugodne pročešljaj i nauči me razlikovati osjećaje od zdravog razuma, obdari me duhom mudrosti da razlikujem dobre i loše osjećaje i duhom razboritosti, da odaberem kojima se prikloniti, a koje zanemariti.

Uđi u moje srce, molim te uđi sada, ovoga trenutka i budi moj najveći najsnažniji osjećaj. Samo s tobom u duši mogu se mirno prepustiti svim osjećajima i shvatiti da nijedan osjećaj nije jači od Tebe.

Mir vama.

Označeno u