Nađi vremena za milosrđe, to je ključ za Nebo

Majka Terezija nam je ostavila par „primjera“ za što trebamo naći vremena.

Nalaze se tu i rad i smijeh i igra, druženje, darivanje. Ali na kraju svega navela je: Nađi vremena za milosrđe. Zašto?

Ako smo mi milosrdni prema drugima, uvijek ćemo naći vremena za igru i druženje s prijateljima, za osmijeh upućen drugima, uputiti zraku ljubavi osobi s kojim živimo. Ako pronađemo ono gorušičino zrno milosrđa u sebi, uvijek ćemo imati volje za rad, čitanje, molitvu.

Meni najdraži primjer Majke Terezije je: Nađi vremena za molitvu – to je najveća snaga na zemlji. A podudara se s naslovom ovoga teksta. Jer ako nađemo vremena za molitvu, dobit ćemo snagu ovdje na zemlji, samim time bit ćemo milosrdniji. A kao što je Majka Terezija rekla, milosrđe je ključ za nebo. Milosrđe nam otključava vrata Neba, jer i Isus je rekao: "Sve što želiš da drugi čine tebi, čini i ti njima." Kada nađemo vremena za molitvu, čitanje, smijeh, igru, rad, znači da smo pronašli vremena da budemo milosrdni, a to znači da smo našli ključeve Neba. Zato, idimo ustrajno, ne gubimo vjeru i snagu, na kraju se sve isplati, od one najmanje žrtve, do onoga najvećeg i najtežeg što smo učinili.