RECI I TI DRUGIMA ZA OVO: Želim ti nešto reći...

Želim ti nešto reći....

Želim ti reći da te volim, iako te ne poznajm.
Želim ti reći da si predivno Božje biće.
Želim ti reći da ne smiješ izgubiti nadu.
želim ti reći da možeš mnogo čudesa napraviti.
Želim ti reći da ustraješ u svojemu cilju.
želim ti reći da prihvatiš svakoga čovjeka.
želim ti reći da ljubiš Isusa.
Želim ti reći da Mu u ovo božićno vrijeme pripraviš skrovište...
Želim ti reći ovo: Otvori svoje srce malenome Kralju!

Označeno u