SAMO DA ZNAŠ I UPAMTIŠ: Koliko si puta bio na samom dnu?

Samo da znaš i upamtiš...

-Koliko si puta bio na samom dnu?
-Koliko puta nisi znao izlaz?
-Koliko puta si htio pomoć od bilo koga?
-Koliko puta si se izvukao s dna?
-Koliko puta si rekao da je to bila sreća?

Zapamti, nije to bila sreća - TO JE BIO BOG!!!

Označeno u