Srce svake obitelji

Svibanj je mjesec svih majki.
Prodavaonice nas potiču da kupimo nešto za Majčin dan.
No, nikada nemojmo zaboraviti: Najljepši dar je naše
poštovanje, briga i djetinja ljubav prema njima.

Nosi majku na rukama.
Prave majke su nešto divno.
One nas razumiju, rade za nas,
brinu za nas, vole nas, mole za nas.

Jedino zlo koje nam nanose:
umiru i ostavljaju nas.
Ako još imaš majku, poštuj je.
Nemoj čekati da umre da bi joj donio cvijeće.

Budi prema njoj dobar, i to ne samo na Majčin dan.

Ako ti je majka stara i možda se muči sa zdravljem,
pobrini se dvostruko za nju.

Ona je tebe nosila kroz jutro života,
ti nju nosi pun ljubavi kroz večer života.

Majka je srce svake obitelji,
veza koja sve drži zajedno,
vatra u srcu koja sve grije.

Koliko god ostario
i postigao u životu ne znam što,
ti ćeš za majku ostati uvijek njezino dijete.

Prave su majke spremne na upravo nemoguće
i najdivnije stvari ljubavi.
Majke su jedinstvene, nenadomjestive.

Označeno u