Svakodnevno provedite pola sata u prisutnosti Presvetog Sakramenta, vidjet ćete kolike će vam milosti to donijeti

Oslobodite se od ljudskih veza" i svakodnevno provedite pola sata ili četvrt sata u nekoj crkvi u prisutnosti Presvetog Sakramenta.

Pokušajte i vidjet ćete kolike će vam milosti to donijeti.

Vrijeme koje pobožno provedete pred euharistijskim Gospodinom, pokazat će se najzaslužnijim u vašem životu, jednako kao što će vam biti i najveća utjeha u času smrti i za svu vječnost. Znajte da ćete više primiti moleći 15 minuta pred Presvetim Sakramentom nego li za sve duhovne molitve tjekom dana. Istina, Gospodin svagdje čuje naše molitve, jer je obećao "IŠTITE I DAT ĆE VAM SE" ali je svojim slugama objavio kako će oni koji ga pogodne u Presvetom Sakramentu primiti obilatu mjeru milosti.