Svi mi imamo probleme, ali Isus ima rješenje!

Bog zna u kakvoj se situaciji sada nalaziš.

Svatko ima poteškoća, briga i problema u životu.

“Čovjek koga je žena rodila kratka je vijeka i pun nevolja.” (Job 14.1)

Božja riječ kaže nam: “Svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas!.” (1. Petrova 5.7)

Isus je rekao: “Dođite k meni svi koji ste opterećeni, i ja ću vas okrijepiti.”(Matej 11.28)

Označeno u