Svoja ću koljena pred Tobom saviti nikome drugome neću se klanjati...

Svoja ću koljena pred Tobom saviti nikome drugome neću se klanjati...

Ako netko može novi život dati mi, ako može bezuvjetno mene ljubiti!

Samo Isus može to učiniti, zato ću mu vjerna ostati...

Svoja ću koljena pred Tobom saviti i nikome drugome neću se klanjati!"

Označeno u