Usreći i ti nekog danas...

Tako malo je potrebno za sreću.

Usreći i ti nekog danas...

Čovječe, znaš li da je
za sreću potrebno malo?

Jedna topla riječ, jedan pogled,
jedna molitva, jedan osmijeh,
jedan savjet, jedan poziv,
jedna poruka, jedno rame,
jedan maleni znak pažnje!!!

Idi usreći nekoga!

Označeno u